Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020

Ένταξη και χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Λυκείου Παροικιάς»

                   


      

 

 

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Πάρος, 06 Οκτωβρίου 2020

               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

                  ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                   

            ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

                                                                                                       

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένταξη και χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του έργου

«Ενεργειακή Αναβάθμιση του Λυκείου Παροικιάς»

 

Στις 30.9.2020 αποφασίστηκε η ένταξη και χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του Υ.Π.ΕΝ., ενός ακόμα σημαντικού έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Λυκείου Παροικιάς», με δικαιούχο και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πάρου, συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 €. 

 

Η υποβολή της με αρ. πρωτ. 2019-002148/02-05-2019 αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης στον άξονα προτεραιότητας Ι «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου», κατατέθηκε από τον Δήμο Πάρου, κύριο του έργου σε συνέχεια της με αρ. αρ.67/2019 απόφασης του Δ.Σ. Πάρου για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, με την οποία επίσης αποφασίστηκε η επιπλέον χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου Πάρου του ποσού των 101.425,00 € για την δημοπράτηση του ως άνω έργου.

Το παραπάνω έργο για το οποίο, ο Δήμος Πάρου διαθέτει εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών καθώς και την κατάλληλη επιχειρησιακή ικανότητα για την εκτέλεσή του,  προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση του Λυκείου Παροικιάς με την αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων, την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων, την τοποθέτηση νέας θερμομόνωσης στην οροφή καθώς και την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για τη θέρμανση του κτιρίου.

 

Με την ολοκλήρωση του έργου και την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού κτιρίου, θα βελτιωθούν οι συνθήκες εκπαίδευσης των μαθητών και θα μειωθεί το ετήσιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής και της Εθνικής πολιτικής.

Για την επίτευξη του θετικού αποτελέσματος, καταλυτική ήταν η επίσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας και η συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, και τον Διευθυντή του Γραφείου της κο Τάκη Παρασκευόπουλο, των Αντιδημάρχων κ.κ. Δώρας Σαρρή και Βατίστα Ρούσσο, καθώς και το υπόμνημα του Δημάρχου Πάρου με αρ. πρωτ. 15462/21-09-20 που τους κατέθεσαν.

Παράλληλα, ο Δήμος Πάρου, τα τελευταία χρόνια εκτελεί  συνεχείς εργασίες εξωραϊσμού, συντήρησης και αποκατάστασης στο σχολικό συγκρότημα του Λυκείου Παροικιάς, στον ευρύτερο περιβάλλοντα και αύλειο χώρο, τις τουαλέτες,  την αίθουσα εκδηλώσεων (πολυγωνικό) καθώς και στα γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου 5Χ5.

Ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτήν την θετική εξέλιξη, η οποία έρχεται ως επιστέγασμα των άρτια δομημένων προτάσεων και μελετών μας, που κατατέθηκαν προς τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Δήμος Πάρου προχωρά έτσι σε ένα πολύ σημαντικό έργο με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία σύγχρονων συνθηκών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ευθυγραμμιζόμενος με την εθνική περιβαλλοντική πολιτική της χώρας μέσω της αξιοποίησης των πόρων του Πράσινου Ταμείου. Ειδικότερα, προτεραιότητα για εμάς είναι η δημιουργία σχολικών μονάδων πλήρως εξοπλισμένων,  ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σχολικής κοινότητας, βελτιώνοντας τις συνθήκες εκπαίδευσης για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, με τρόπο που θα σέβεται ταυτόχρονα και το περιβάλλον.»

 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου