Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

ΚΕΑ - Αναλυτικά Δικαιολογητικά

Ξεκινά την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2017 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένταξη των δυνητικών ωφελουμένων στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» [Κ.Ε.Α]. Το Κ.Ε.Α. είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Πάρου θα παρέχει συνδρομή στην υποβολή αιτήσεων ως εξής:Δημαρχείο Πάρου Παροικιά

Δευτέρα,Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, αποκλειστικά κατά τις ώρες 09:00 – 14:00


Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2284360155 Λουκία Μαλαματένιου, 


                                      2284360115 Γιώργος Ανδρεάδης.


Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και στα

ΚΕΠ Παροικιάς & Νάουσας

όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

[ΚΥΑ Γ.Δ.5οικ.2961-10/24-1-2017 (ΦΕΚ 128 Β’ 2017): «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της πρώτης φάσης του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» και Οδηγός Εφαρμογής της ως άνω ΚΥΑ, έκδοσης Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ιανουάριος 2017].

____________________________________
Ξεκινά την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2017 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένταξη των δυνητικών ωφελουμένων στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» [Κ.Ε.Α]. Το Κ.Ε.Α. είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
α) την εισοδηματική ενίσχυση,
β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης
γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.
Ωφελούμενες μονάδες είναι τα νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (μονοπρόσωπα ή πολυπρόσωπα/συμπεριλαμβανομένων των φιλοξενούμενων και οι άστεγοι)
Εξαιρούνται από την ένταξη στο πρόγραμμα εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α.:
ü      Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων.
ü      Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες κτλ), ή είναι δικαιούχοι του προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του ν. 2716/99.
ü      Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις.
ü      Όσοι κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα.
Επιπλέον εξαιρέσεις: Αν μέλος της ενισχυόμενης μονάδας κατέχει κάποιο από τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία, τότε όλη η μονάδα καθίσταται μη επιλέξιμη από το πρόγραμμα:
ü      Ιδιωτικό σκάφος αναψυχής (μήκους άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών, Αεροσκάφη, Ελικόπτερα, Ανεμόπτερα, Δεξαμενές κολύμβησηςΑιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, είτε μέσω των Δήμων και των ΚΕΠ ή από αιτούντες τους ενδιαφερομένους, συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr. Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοικτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ü      Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μόνο μέσω των Δήμων ή των Κ.Ε.Π.
ü      Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους.

Η μονάδα που υποβάλλει την αίτηση είναι το νοικοκυριό, τουτέστιν, συμπληρώνεται ένα έντυπο αίτησης από όλα τα άτομα που διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενήλικο υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του νοικοκυριού. Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για όλα τα μέλη του νοικοκυριού.
Στην περίπτωση αυτή ο/η αιτών/ούσα προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου διαμονής του ή των ΚΕΠ, υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού το έντυπο συναίνεσης, που βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος (https://keaprogram.gr/pub/Home/Contact )ή μπορεί να αναζητηθεί στους δήμους ή τα ΚΕΠ). Οι υπογραφές στο έντυπο συναίνεσης πρέπει να έχουν θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής. Με το έντυπο συναίνεσης τα μέλη του νοικοκυριού συναινούν στο σύνολο των διασταυρώσεων που θα πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των στοιχείων τους.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της. Επιπλέον, οι αιτούντες δηλώνουν υποχρεωτικά στην αίτηση τα στοιχεία επικοινωνίας τους και συγκεκριμένα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Ζητούμενα στοιχεία στην αίτηση


Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τα στοιχεία που ζητούνται κατά τη διαδικασία της αίτησης:
Πίνακας 6 Στοιχεία για την Αίτηση και Βασικά Κριτήρια Ένταξης
 Στοιχεία και Κριτήρια Ένταξης
Είδος Στοιχείων και Κριτηρίων
Σχόλια
ΑΜΚΑ
Ταυτοποίηση
Για τον αιτούντα (υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή σύζυγος αυτού) και όλα τα άλλα μέλη της ωφελούμενης μονάδας
ΑΦΜ
Ταυτοποίηση
Για τον αιτούντα (υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή σύζυγος αυτού) και τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας που έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης
Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
Ταυτοποίηση
Για τον κύριο αιτούντα (υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή σύζυγος αυτού). Ο κύριος αιτών (και μόνο αυτός) μπορεί να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος του δηλωθέντος αριθμού τραπεζικού λογαριασμού.
Διαμονή
Ταυτοποίηση
Για όλους, αιτούντα και μέλη της ωφελούμενης μονάδας
Εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των παροχών
Στόχευση
Για τον αιτούντα (υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή σύζυγος αυτού) και όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας
Ακίνητη περιουσία, κινητή περιουσία και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Στόχευση
Για τον αιτούντα και όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας εκτός των περιπτώσεων που έχουν προαναφερθεί στην παρ. 2.3.1. του παρόντος (εξαιρέσεις)


Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Πάρου θα παρέχει συνδρομή στην υποβολή αιτήσεων ως εξής:

Δημαρχείο Πάρου Παροικιά
Δευτέρα,Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, αποκλειστικά κατά τις ώρες 09:00 – 14:00


Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2284360155 Λουκία Μαλαματένιου, 


                                      2284360115 Γιώργος Ανδρεάδης.


ΚΕΠ Παροικιάς & Νάουσας 

όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες

Πλαίσιο κειμένου: ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ


Δικαιολογητικά για την ένταξη στο Κ.Ε.Α.


  Α   ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ
  Β   ΑΜΚΑ όλων των μελών που συναπαρτίζουν το νοικοκυριό
  Γ   ΑΦΜ όλων των μελών που συναπαρτίζουν το νοικοκυριό
  Δ να γνωρίζει και να δηλώσει τα εισοδήματα του τελευταίου εξαμήνου από: ΜΙΣΘΟΥΣΣΥΝΤΑΞΕΙΣΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑΕΝΟΙΚΙΑΕΡΓΟΣΗΜΟΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣΕΚΑΣΑΛΛΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (συμπεριλαμβανομένων όλων των παροχών), το ύψος ακίνητης περιουσίαςκινητής περιουσίας και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων όλων των μελών που συναπαρτίζουν το νοικοκυριό
*το ύψος της ακίνητης και κινητής περιουσίας και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, απεικονίζονται αυτομάτως μέσω του taxis. Ο/η αιτών/ούσα θα πρέπει να τα επιβεβαιώσει ή, σε περίπτωση μεταβολής (πλην των χρηματοοικονομικών στοιχείων) να προσκομίσει δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η ενδεχόμενη μεταβολή τους.
  Ε  σε περίπτωση φιλοξενίας την αίτηση υποβάλλει ο/η επικεφαλής του νοικοκυριού (ενήλικο πρόσωπο που είναι υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ο/η σύζυγος του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του νοικοκυριού) απαραιτήτως συνοδευόμενη από το έντυπο συναίνεσης, υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους. Το έντυπο συναίνεσης υποβάλλεται στον Δήμο ή στο ΚΕΠ, όπου ο/η ενδιαφερόμενος/η θα προσέλθει για να λάβει βοήθεια στην υποβολή της αίτησης ένταξης στο Κ.Ε.Α.
  Στ  αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στον οποίο δικαιούχος ή συνδικαιούχος είναι ο/η αιτών/ούσα
  Ζ   αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας όπως προκύπτει από τον λογαριασμό της ΔΕΗ, της οικίας στην οποία κατοικούν τα μέλη του νοικοκυριού
Πρόσθετα δικαιολογητικά θα ζητούνται αυτομάτως από το σύστημα (ηλεκτρονική πλατφόρμα Κ.Ε.Α.), κατόπιν έναρξης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης και θα προσκομίζονται αποκλειστικώς στον Δήμο (όχι στα ΚΕΠ).


Από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πάρου

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

Ημερίδα για τις ανεμογεννήτριες 25-10-2014

«ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ» ΠΑΡΟΥ

Πορίσματα

Η εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου από τον άνθρωπο αποτελεί μία πρακτική που βρίσκει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας είναι τα ιστιοφόρα και οι ανεμόμυλοι. Η αιολική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας άρχισε να χρησιμοποιείται ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ μεγάλη ώθηση στη χρήση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας δόθηκε με την πετρελαϊκή κρίση το 1973. Αργότερα, και ειδικά μετά την ενεργοποίηση του πρωτόκολλου του ΚΥΟΤΟ το 2005 και την δέσμευση των χωρών που συμμετείχαν, στις οποίες είναι και η Ελλάδα, για τη μείωση των εκπομπών των αερίων που συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, εντάθηκε η προσπάθεια υποκατάστασης ενός μέρους των συμβατικών καυσίμων με ήπιες μορφές ενέργειας.
Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει σημαντικός αριθμός αιολικών πάρκων ενώ πρόσφατα έχει εγκριθεί (περιβαλλοντικοί όροι και άδεια παραγωγής ενέργειας) η εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων στα νησιά των Κυκλάδων (Άνδρο, Νάξο, Πάρο , Τήνο). Συγκεκριμένα για το νησί της Πάρου έχει εγκριθεί, σε πρώτη φάση, η εγκατάσταση 52 ανεμογεννητριών ύψους 100 μέτρων η κάθε μία, συνολικής ισχύος 105MW
Είναι όμως οι μορφές αυτές ενέργειας τόσο ήπιες; Έχουν μόνο πλεονεκτήματα ή υπάρχουν και σημαντικά μειονεκτήματα; Υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους; Επηρεάζουν τη ζωή των κατοίκων και με ποιο τρόπο; Έχουν επιπτώσεις στον τουρισμό; Αλλάζουν την φυσιογνωμία των νησιών; Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που έχουν οι κάτοικοι των περιοχών στις οποίες επίκειται η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών.
Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την επίδραση που θα έχει η εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου αυτού του μεγέθους στο νησί, στο περιβάλλον, στον τουρισμό και γενικότερα στην τοπική κοινωνία, πραγματοποιήθηκε στις  25 Οκτωβρίου 2014 ημερίδα με θέμα: «Αιολική ενέργεια βιομηχανικής κλίμακας και οι επιπτώσεις στην Πάρο». Οι ομιλίες κινήθηκαν σε τρεις κύριους άξονες. Ο πρώτος αφορούσε στις επιπτώσεις στο περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές), ο δεύτερος στα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά και κριτήρια και ο τρίτος στο νομικό πλαίσιο.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας τονίστηκε η ιδιαιτερότητα των Κυκλάδων όσον αφορά στην γεωμορφολογία και την υδρογεωλογία τους, στο μικροκλίμα τους και την αλληλεξάρτηση μεταξύ τους καθώς και στο ιδιαίτερο φυσικό κάλλος τους. Οι παράγοντες αυτοί έχουν άμεση σύνδεση μεταξύ τους, για κάθε νησί παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα και ο αδιατάρακτος συντονισμός μεταξύ τους σχετίζεται με την επιβίωση των νησιωτών. Έγινε σαφές ότι η εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου τέτοιου μεγέθους σε περιοχές ειδικών τοπικών συνθηκών όπως είναι η Πάρος και τα υπόλοιπα κυκλαδονήσια μπορεί να διαταράξει αυτή την ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ των παραγόντων αυτών οδηγώντας σε καταστροφικές συνέπειες με αποτέλεσμα στο εγγύς μέλλον να κινδυνεύσει και η ίδια η ανάπτυξη και βιωσιμότητα των νησιών.
Τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν είναι τα ακόλουθα:
·   Η εγκατάσταση τόσο μεγάλου αριθμού ανεμογεννητριών, ύψους περίπου 100m, το οποίο αναλογικά με το φυσικό ανάγλυφο και τα υψόμετρα στο νησί είναι τεράστιο, σε συνδυασμό με την καταστροφή των μονοπατιών και των αναβαθμίδων από τη θεμελίωση τους και από τα  συνοδά έργα θα οδηγήσει στην αλλοίωση του χαρακτήρα του νησιού και του φυσικού του κάλλους. Θα μετατρέψει το νησί από ήπιο προστατευμένο οικοσύστημα σε βιομηχανική περιοχή η οποία θα λειτουργεί ως προέκταση της ηπειρωτικής Ελλάδας, με επιπτώσεις τόσο στο φυσικό, όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον και κατ’ επέκταση στον τουρισμό και την ανάπτυξή του.
·     Τα πετρώματα της Πάρου ανήκουν στην κατηγορία των διαρρηγμένων πετρωμάτων στα οποία η κυκλοφορία του νερού γίνεται λόγω δευτερογενούς πορώδους μέσω διακλάσεων και ασυνεχειών και γενικά η κατείσδυση είναι πολύ δύσκολη. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το έντονο δενδριτικό υδρογραφικό δίκτυο που ευνοεί την επιφανειακή απορροή των υδάτων δυσκολεύει σημαντικά την τροφοδοσία των υπόγειων υδροφορέων.  Με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών κατά την οποία τσιμεντοποιούνται και επομένως στεγανοποιούνται πολύ μεγάλα τμήματα των λεκανών απορροής μειώνεται σημαντικά η κατείσδυση και  η τροφοδοσία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και κατ’ επέκταση η απόδοση των υδροληψιών του νησιού γεγονός που επηρεάζει άμεσα την βιωσιμότητα και την ανάπτυξή του.
·   Λόγω της διαρκούς αναταράξεως των κατωτέρων αερίων μαζών και της μεταφοράς στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας με τη λειτουργία των ανεμογεννητριών εμποδίζεται η απαραίτητη συμπύκνωση των υδρατμών της ατμόσφαιρας για τη δημιουργία της τοπικής βροχής, αλλά και ο κορεσμός σε υδρατμούς του αέρα των κατωτέρων στρωμάτων με τα οποία δημιουργείται η δρόσος. Οι τοπικές βροχές είναι απολύτως απαραίτητες για τις Κυκλάδες τόσο για την χλωρίδα του νησιού και τις καλλιέργειες αλλά και για την ανανέωση των υπόγειων αποθεμάτων νερού. Η δρόσος είναι απολύτως απαραίτητη για τη χλωρίδα του νησιού καθώς ουσιαστικά καλύπτει το έλλειμμα της εδαφικής υγρασίας που υπάρχει λόγω των μειωμένων βροχοπτώσεων.
·   Το μέγεθος των συνοδών έργων, τα οποία είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση και λειτουργία του Αιολικού Πάρκου, είναι τεράστιο αναλογικά με την κλίμακα του νησιού. Ό όγκος των προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν από την οδοποιία, τη θεμελίωση των Α/Γ και υπόλοιπα έργα θα είναι πολύ μεγάλος με αποτέλεσμα να απαιτείται η δημιουργία νέων πρανών και ουσιαστικά αλλαγή του αναγλύφου του νησιού γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ροές εδάφους και ιλύος δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα και παράλληλα εμποδίζοντας την δευτερογενή κατείσδυση του νερού στον υπόγειο υδροφορέα.
·   Λόγω των αποψιλώσεων που θα πραγματοποιηθούν, οι οποίες σε συνδυασμό με την καταστροφή των αναβαθμίδων εντείνουν την επιδείνωση της διαβρωτικής διαδικασίας, θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις τόσο στη χλωρίδα όσο και στην πανίδα του νησιού, ενώ παράλληλα η βίαιη  αλλαγή του αναγλύφου του νησιού θα οδηγήσει στην παραμόρφωση του ειδικού γεωτόπου του καταστρέφοντας το φυσικό κάλος του, το οποίο προστατεύεται από την υπάρχουσα νομοθεσία.
·   Πρόσφατες μελέτες επισημαίνουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία από την λειτουργία των ανεμογεννητριών, τόσο από τον ακουστικό θόρυβο αλλά και από τους υπόηχους χαμηλής συχνότητας οι οποίοι επιβαρύνουν τα εσωτερικά όργανα και δημιουργούν πονοκεφάλους, ιλίγγους, κλπ, ενώ παράλληλα σοβαρές επιπτώσεις υπάρχουν και στην πανίδα της περιοχής με την αύξηση της θνησιμότητας των πτηνών και τη μείωση της αναπαραγωγής των ζώων, την αναγκαστική μετανάστευση ή και εξαφάνιση κάποιων σπάνιων ειδών.
·   Με τη λειτουργία των ανεμογεννητριών δεν θα παύσει εντελώς η λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ, που καίει μαζούτ, το οποίο θα μείνει σε ψυχρή εφεδρεία, για περίπτωση ανάγκης, ενώ παράλληλα η λειτουργία των ανεμογεννητριών θα πρέπει να υποστηρίζεται από μονάδες αντίστοιχης ισχύος συμβατικών καυσίμων του εθνικού συστήματος.
·   Το κέρδος των ΟΤΑ και των δημοτών θα είναι μηδαμινό ενώ δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας, παρά μόνο μια, αυτή του τεχνικού ασφαλείας, ενώ υπάρχει κίνδυνος να συμβεί το ακριβώς αντίθετο (μείωση των θέσεων εργασίας) από το πλήγμα που θα δεχθεί ο τουρισμός από τον οποίο εξαρτάται άμεσα η οικονομία του νησιού.
·   Με την έγκριση της εγκατάστασης και λειτουργίας των προαναφερόμενων αιολικών πάρκων βιομηχανική κλίμακας στα νησιά των Κυκλάδων παραβιάζεται ουσιαστικά το σύνταγμα καθώς:
ü     Για τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι υπάρχουσες ανθρωπογενείς εγκαταστάσεις (τουριστικές, αεροδρόμια, λιμάνια, κλπ) οι οποίες έχουν ήδη επηρεάσει τις αντοχές της περιοχής, αλλά ούτε και τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του νησιού, όπως είναι η ευπάθεια της περιοχής σε σχέση με τη φυσιογνωμία της και το φυσικό της περιβάλλον, προκειμένου να καθοριστούν τα όρια κορεσμού. Σύμφωνα με το σύνταγμα τα νησιά ορίζονται ως απομονωμένα οικοσυστήματα με αυξημένη βιοποικιλότητα η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ανθρωπογενές οικοσύστημα καθιστώντας έτσι μια ενότητα με ευαίσθητη ισορροπία, κάτι το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη.
ü     Υπάρχει νομοθετική διγλωσσία με την οποία τα νησιά του Αιγαίου άλλοτε χαρακτηρίζονται ως περιοχές που χρήζουν προστασίας λόγω των ευαίσθητων οικοσυστημάτων τους και του τοπίου τους και άλλοτε ως απλά εδάφη τα οποία για την ικανοποίηση της εμπορευματοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αποτελέσουν προέκταση της ηπειρωτικής χώρας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
 Καταλήγοντας πρέπει να τονιστεί ότι φυσικά και η αιολική ενέργεια είναι μια ήπια μορφή ενέργειας με πολλά θετικά στοιχεία σε σχέση με τις συμβατικές μορφές, χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη προσοχή και ενδελεχής μελέτη και στάθμιση όλων των ανωτέρω παραγόντων, όταν πρόκειται να επιλεχθούν περιοχές για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε μια χώρα με τόσες ιδιαιτερότητες όπως είναι η Ελλάδα. Είναι προφανές ότι αν συνεξεταστούν όλα τα παραπάνω σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να επιτραπεί η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε ένα τόσο ευαίσθητο οικοσύστημα όπως είναι τα νησιά των Κυκλάδων και φυσικά δεν νοείται στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος να καταστρέφουμε, τελικά, ένα τόσο ευαίσθητο κομμάτι του, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας. 

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017

Πολίτες και Περιβάλλον: Ο ρόλος των πολιτών στην προστασία των νησιώτικων υγροτόπων


Ο Δήμος Πάρου σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πάρου “Αρχίλοχος” διοργάνωσαν εκδήλωση – εσπερίδα με θέμα: «Πολίτες και περιβάλλον: Ο ρόλος των πολιτών στην προστασία των νησιωτικών υγροτόπων», τo Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Υγρότοπων. 

 Η εκδήλωση αυτή είχε ως στόχο ως βασικό στόχο να ενημερώσει τους πολίτες και να τους ωθήσει να συμβάλλουν ακόμα πιο ενεργά στην αποτροπή υποβάθμισης των υγρότοπων και συνεπώς, στην περιβαλλοντική προστασία, κατανοώντας την ιδιαίτερη οικολογική τους αξία και αναγνωρίζοντας  τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 


Οι υγρότοποι είναι τα "ενυδρεία" της άγριας ζωής, χώροι διάσωσης και αναπαραγωγής της. Αποτελούν έναν σπάνιο βιολογικό θησαυρό, το οποίο ο άνθρωπος οφείλει να προστατέψει, να διασώσει και να αναδείξει. 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Επιστολές Δημάρχου Πάρου κ. Κωβαίου για την επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης του Εμπορικού Λιμανιού Πάρου, βελτίωσης του Αλιευτικού Καταφυγίου της Νάουσας και κατασκευής νέων αιθουσών αναμονής κεντρικού Λιμένα Παροικίας Πάρου.

ΘEMA:  Αναγκαιότητα επίσπευσης προώθησης προς εξέταση στην Ε.Σ.Α.Λ. της Π.Π.Π.Α. και αποστολής των εκκρεμουσών γνωμοδοτήσεων για το πρώτο στάδιο   Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου “Προγραμματικό Σχέδιο Νέου Εμπορικού Λιμένα στη Θέση Καμινάκι, Δήμου Πάρου, ν. Πάρου, Ν. Κυκλάδων”


ΘEMA:   Αναγκαιότητα επίσπευσης προώθησης προς εξέταση στην Ε.Σ.Α.Λ. της Μ.Π.Ε. και αποστολής των εκκρεμουσών γνωμοδοτήσεων για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου “Λιμενικά Έργα (νέα και υφιστάμενα) Αλιευτικού Καταφυγίου Νάουσας, Νήσου Πάρου, Νομού Κυκλάδων”


ΘEMA: «Αναγκαιότητα επίσπευσης προώθησης προς εξέταση στην Ε.Σ.Α.Λ. των προτεινόμενων χρήσεων γης και όρων δόμησης της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Παροικίας, Νήσου Πάρου για τη προώθηση αδειοδότησης του έργου κατασκευής Νέων Αιθουσών Αναμονής του Λιμένα»Δελτίο Τύπου Πολιτικής Προστασίας

                      
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Πάρος, 27 Ιανουαρίου 2017
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              
    ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ     


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά τη πρόσφατη έντονη βροχόπτωση και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος ως επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας (σύμφωνα με το νόμο 3013/2002), θέλει να ευχαριστήσει  δημόσια όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Επαρχείο Πάρου, Αστυνομία, Πυροσβεστική ,Δ.Ε.Υ.Α.Π, Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης κλπ),που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Η  ετοιμότητα του μηχανισμού άμεσης επέμβασης στα σημεία που επλήγησαν καθώς και η άψογη συνεργασία  όλων συνέβαλε στη άμεση αποκατάσταση της ομαλότητας.
           
Με τη καθολική συμμετοχή όλων, την παροχή μηχανημάτων και  προσωπικού  συνεχίζεται η προσπάθεια αποκατάστασης των ζημιών, ο καθαρισμός, η συντήρηση και η λειτουργία των φρεατίων, η απομάκρυνση  των απορριμμάτων και φερτών υλικών κλπ. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση σε κάθε αγροτικό, δημοτικό και επαρχιακό δρόμο και η ανακούφιση εν γένει των  περιοχών που έχουν πληγεί.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πάρου έχουν ήδη προβεί σε έλεγχο των  υποδομών και των τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν  από τις πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ και δρομολογούν την αποκατάσταση της λειτουργίας τους. Ενώ το επόμενο διάστημα, θα γίνει έλεγχος όλων των αντιπλημμυρικών έργων και συντήρησή τους έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους σε περίπτωση εκδήλωσης νέων φαινομένων.
Επίσης, στα πλαίσια αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν έγινε αίτημα προς την Περιφέρεια  για κήρυξη του Δήμου Πάρου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται σε πλημμυρισμένα καταστήματα και κατοικίες, στον κατακλυσμό των γεωργικών περιοχών και χωριών, στις κατολισθήσεις, μετατοπίσεις και στη διάβρωση εδαφών και δρόμων που χρήζουν αντιστήριξη στο δημοτικό και αγροτικό δίκτυο.

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

Ενημέρωση Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Πάρος 27-1-2017
NOMOΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής
Μέριμνας, Παιδείας και
Πολιτισμού
Γιώργος Ανδρεάδης                                                                                             
Τηλ. 22843 60115                                                          
Mail: g.andreadis@paros.gr                                                           


Θέμα: Ενημέρωση
Σας ενημερώνουμε ότι το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού θα παραμείνει κλειστό από τις 30-1-2017 έως 1-2-2017 για υπηρεσιακούς λόγους.


Ο προϊστάμενος


Γιώργος Ανδρεάδης

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

Δελτίο Τύπου Συμβασιούχοι

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Πάρος, 26 Ιανουαρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας και καθώς οι συμβασιούχοι στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου καλύπτουν ζωτικές ανάγκες, ο Δήμος Πάρου με την 1423/29-12-2016 διαπιστωτική πράξη προέβη στη παράταση των συμβάσεων 26 απασχολουμένων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4229/2016.

Δυστυχώς όμως, η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Κυκλάδων με την υπ’αρ. 2/2017/18-01-2017 Πράξη της, που κοινοποιήθηκε στον Δήμο Πάρου στις 23/01/2017, δεν ενέκρινε τη πληρωμή του εντάλματος μισθοδοσίας των εργαζομένων.

Ο Δήμος Πάρου είναι στο πλευρό των εργαζομένων και ζητά την άμεση παρέμβαση της αρμόδιας Υπουργού κας Όλγας Γεροβασίλη για την επίλυση του  προβλήματος των συμβασιούχων, τη καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζομένους αλλά και τη διασφάλιση της νομιμότητας στη διαδικασία ανανέωσης των συμβάσεων τους.

Για τον Δήμο Πάρου και τον Δήμαρχο κ. Μάρκο Κωβαίο προτεραιότητα είναι και παραμένει η προστασία των εργαζομένων και η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣΣε λαμπρή εκδήλωση στο ξενοδοχείο “Μεγάλη Βρετανία” , στην Αθήνα, απενεμήθη την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 ο τίτλος "European Region of Gastronomy 2019" στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

Η εξαιρετική αυτή διάκριση, ήρθε ως επιστέγασμα των προσπαθειών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ανάδειξη του γαστρονομικού πλούτου, του πολιτισμού, και των τοπικών προϊόντων των νησιών της. Ένας γαστρονομικός πλούτος και μια κουζίνα, από τις αρχαιότερες και πλουσιότερες του κόσμου, που της δίνεται τώρα η δυνατότητα να τη γνωρίσει όλη η Ευρώπη. 

Μέσα από τον τίτλο της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης (τίτλος που θα συνοδεύει τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου από τώρα και για τρία ολόκληρα χρόνια), στόχος της Περιφέρειας είναι να καταστεί διεθνής γαστρονομικός τουριστικός προορισμός, να δοθεί έμφαση στον πρωτογενή τομέα, στην εκπαίδευση των παραγωγών και στη μύηση των επισκεπτών στον γαστρονομικό της πλούτο.


Τον Δήμο Πάρου εκπροσώπησε  ο Αντιδήμαρχος Πάρου κ. Μανώλης Μαλαματένιος ενώ ξεχώρισε η ομιλία της Αργυρώς Μπαμπαρίγου, Σεφ και Πρέσβειρα της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου, Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2019 για την «Αιγιακή Διατροφή».


Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί της Πάρου, ο Δήμαρχος Πάρου κάνει έκκληση προς όλους τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, να παραμείνουν στα σπίτια τους ή οποιοδήποτε ασφαλές μέρος και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο παρατηρούνται στις περιοχές ΑΠΑΤΙ, ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ,  στον κόμβο του ΧΕΙΡΟΛΑΚΑ,στο γεφύρι του ΛΟΓΑΡΑ και στα ΤΣΙΡΙΔΙΑ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ, ενώ σε πολλά σημεία των περιφερειακών δρόμων έχουν γίνει κατολισθήσεις και βρίσκονται αδρανή υλικά και κλαδιά επί του οδοστρώματος.

Για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών  ενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, του Επαρχείου, η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης Πάρου.

Τη συνέντευξη παραχώρησε ο Δήμαρχος της Πάρου κ.Κωβαίος Μάρκος στον ραδιοφωνικό σταθμό "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,4" στην εκπομπή (Από την Νάξο με αγάπη) με την δημοσιογράφο του σταθμού Ρούλα Μπράουν.

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017

Δελτίο Τύπου Έκθεση Τουρισμού "Ferien Messe 2017"                        
   
     


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Πάρος, 16 Ιανουαρίου 2017
   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             
    ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                                                                                                       
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
        ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου
Ταχ. Κωδ.: 84400
Τηλέφωνο22843-60132
Fax: 22840-22078

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή Δήμου Πάρου στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Ferien Messe 2017»
 Ο Δήμος Πάρου ξεκινά δυναμικά τις δράσεις τουριστικής προβολής για το νέο έτος, συμμετέχοντας στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Ferien Messe 2017», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Βιέννη το διάστημα 12 έως 15 Ιανουαρίου 2017.
Η Ferien-Messe Wien αποτελεί κορυφαίο γεγονός για την τουριστική αγορά της Κεντρικής Ευρώπης και φιλοξενεί περισσότερους από 800 εκθέτες, ενώ οι επισκέπτες ξεπέρασαν τους 200.000.
Η Ελλάδα αποτελεί την κορυφαία επιλογή και για τις φετινές διακοπές των Αυστριακών, σημειώνοντας μια αλματώδης αύξηση της τάξης του 60% των κρατήσεων από Αυστρία προς Ελλάδα για το 2017.
Επιπροσθέτως, την προσεχή τουριστική περίοδο η αεροπορική διασύνδεση της Πάρου με το εξωτερικό θα εγκαινιαστεί με πτήσεις προερχόμενες από Αυστρία. Συγκεκριμένα, ένα 112 θέσεων αεροσκάφος τύπου Jumbolino (BAe-146-300) θα εκτελεί το δρομολόγιο Αυστρία(Graz) – Πάρος και Πάρος- Αυστρία(Graz).
Το ενδιαφέρον των αυστριακών επισκεπτών στο stand του Δήμου Πάρου εντός του περιπτέρου του ΕΟΤ ήταν ιδιαίτερα εμφανές, εστιάζοντας πολλαπλές επιλογές δραστηριοτήτων που προσφέρει το νησί ως τουριστικός προορισμός.
Η προσπάθεια για την προβολή του νησιού μας θα συνεχιστεί και στο επόμενο διάστημα.
Τον Δήμο Πάρου εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου και Μέλος της Επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης Δήμου Πάρου κ. Γιώργος Μπαφίτης.