ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Ξεκινά την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2017 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένταξη των δυνητικών ωφελουμένων στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» [Κ.Ε.Α]. Το Κ.Ε.Α. είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Πάρου θα παρέχει συνδρομή στην υποβολή αιτήσεων ως εξής:Δημαρχείο Πάρου Παροικιά

Δευτέρα,Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, αποκλειστικά κατά τις ώρες 09:00 – 14:00


Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2284360155 Λουκία Μαλαματένιου, 


                                      2284360115 Γιώργος Ανδρεάδης.


Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και στα

ΚΕΠ Παροικιάς & Νάουσας

όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

[ΚΥΑ Γ.Δ.5οικ.2961-10/24-1-2017 (ΦΕΚ 128 Β’ 2017): «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της πρώτης φάσης του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» και Οδηγός Εφαρμογής της ως άνω ΚΥΑ, έκδοσης Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ιανουάριος 2017].

____________________________________
Ξεκινά την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2017 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένταξη των δυνητικών ωφελουμένων στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» [Κ.Ε.Α]. Το Κ.Ε.Α. είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
α) την εισοδηματική ενίσχυση,
β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης
γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.
Ωφελούμενες μονάδες είναι τα νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (μονοπρόσωπα ή πολυπρόσωπα/συμπεριλαμβανομένων των φιλοξενούμενων και οι άστεγοι)
Εξαιρούνται από την ένταξη στο πρόγραμμα εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α.:
ü      Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων.
ü      Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες κτλ), ή είναι δικαιούχοι του προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του ν. 2716/99.
ü      Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις.
ü      Όσοι κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα.
Επιπλέον εξαιρέσεις: Αν μέλος της ενισχυόμενης μονάδας κατέχει κάποιο από τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία, τότε όλη η μονάδα καθίσταται μη επιλέξιμη από το πρόγραμμα:
ü      Ιδιωτικό σκάφος αναψυχής (μήκους άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών, Αεροσκάφη, Ελικόπτερα, Ανεμόπτερα, Δεξαμενές κολύμβησηςΑιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, είτε μέσω των Δήμων και των ΚΕΠ ή από αιτούντες τους ενδιαφερομένους, συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr. Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοικτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ü      Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μόνο μέσω των Δήμων ή των Κ.Ε.Π.
ü      Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους.

Η μονάδα που υποβάλλει την αίτηση είναι το νοικοκυριό, τουτέστιν, συμπληρώνεται ένα έντυπο αίτησης από όλα τα άτομα που διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενήλικο υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του νοικοκυριού. Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για όλα τα μέλη του νοικοκυριού.
Στην περίπτωση αυτή ο/η αιτών/ούσα προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου διαμονής του ή των ΚΕΠ, υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού το έντυπο συναίνεσης, που βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος (https://keaprogram.gr/pub/Home/Contact )ή μπορεί να αναζητηθεί στους δήμους ή τα ΚΕΠ). Οι υπογραφές στο έντυπο συναίνεσης πρέπει να έχουν θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής. Με το έντυπο συναίνεσης τα μέλη του νοικοκυριού συναινούν στο σύνολο των διασταυρώσεων που θα πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των στοιχείων τους.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της. Επιπλέον, οι αιτούντες δηλώνουν υποχρεωτικά στην αίτηση τα στοιχεία επικοινωνίας τους και συγκεκριμένα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Ζητούμενα στοιχεία στην αίτηση


Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τα στοιχεία που ζητούνται κατά τη διαδικασία της αίτησης:
Πίνακας 6 Στοιχεία για την Αίτηση και Βασικά Κριτήρια Ένταξης
 Στοιχεία και Κριτήρια Ένταξης
Είδος Στοιχείων και Κριτηρίων
Σχόλια
ΑΜΚΑ
Ταυτοποίηση
Για τον αιτούντα (υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή σύζυγος αυτού) και όλα τα άλλα μέλη της ωφελούμενης μονάδας
ΑΦΜ
Ταυτοποίηση
Για τον αιτούντα (υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή σύζυγος αυτού) και τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας που έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης
Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
Ταυτοποίηση
Για τον κύριο αιτούντα (υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή σύζυγος αυτού). Ο κύριος αιτών (και μόνο αυτός) μπορεί να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος του δηλωθέντος αριθμού τραπεζικού λογαριασμού.
Διαμονή
Ταυτοποίηση
Για όλους, αιτούντα και μέλη της ωφελούμενης μονάδας
Εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των παροχών
Στόχευση
Για τον αιτούντα (υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή σύζυγος αυτού) και όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας
Ακίνητη περιουσία, κινητή περιουσία και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Στόχευση
Για τον αιτούντα και όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας εκτός των περιπτώσεων που έχουν προαναφερθεί στην παρ. 2.3.1. του παρόντος (εξαιρέσεις)


Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Πάρου θα παρέχει συνδρομή στην υποβολή αιτήσεων ως εξής:

Δημαρχείο Πάρου Παροικιά
Δευτέρα,Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, αποκλειστικά κατά τις ώρες 09:00 – 14:00


Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2284360155 Λουκία Μαλαματένιου, 


                                      2284360115 Γιώργος Ανδρεάδης.


ΚΕΠ Παροικιάς & Νάουσας 

όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες

Πλαίσιο κειμένου: ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ


Δικαιολογητικά για την ένταξη στο Κ.Ε.Α.


  Α   ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ
  Β   ΑΜΚΑ όλων των μελών που συναπαρτίζουν το νοικοκυριό
  Γ   ΑΦΜ όλων των μελών που συναπαρτίζουν το νοικοκυριό
  Δ να γνωρίζει και να δηλώσει τα εισοδήματα του τελευταίου εξαμήνου από: ΜΙΣΘΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑ, ΕΡΓΟΣΗΜΟ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΕΚΑΣ, ΑΛΛΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (συμπεριλαμβανομένων όλων των παροχών), το ύψος ακίνητης περιουσίας, κινητής περιουσίας και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων όλων των μελών που συναπαρτίζουν το νοικοκυριό
*το ύψος της ακίνητης και κινητής περιουσίας και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, απεικονίζονται αυτομάτως μέσω του taxis. Ο/η αιτών/ούσα θα πρέπει να τα επιβεβαιώσει ή, σε περίπτωση μεταβολής (πλην των χρηματοοικονομικών στοιχείων) να προσκομίσει δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η ενδεχόμενη μεταβολή τους.
  Ε  σε περίπτωση φιλοξενίας την αίτηση υποβάλλει ο/η επικεφαλής του νοικοκυριού (ενήλικο πρόσωπο που είναι υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ο/η σύζυγος του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του νοικοκυριού) απαραιτήτως συνοδευόμενη από το έντυπο συναίνεσης, υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους. Το έντυπο συναίνεσης υποβάλλεται στον Δήμο ή στο ΚΕΠ, όπου ο/η ενδιαφερόμενος/η θα προσέλθει για να λάβει βοήθεια στην υποβολή της αίτησης ένταξης στο Κ.Ε.Α.
  Στ  αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στον οποίο δικαιούχος ή συνδικαιούχος είναι ο/η αιτών/ούσα
  Ζ   αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας όπως προκύπτει από τον λογαριασμό της ΔΕΗ, της οικίας στην οποία κατοικούν τα μέλη του νοικοκυριού
Πρόσθετα δικαιολογητικά θα ζητούνται αυτομάτως από το σύστημα (ηλεκτρονική πλατφόρμα Κ.Ε.Α.), κατόπιν έναρξης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης και θα προσκομίζονται αποκλειστικώς στον Δήμο (όχι στα ΚΕΠ).


Από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πάρου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου