ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ

Πάρος, 13 Φεβρουαρίου 2017/ Αρ.πρωτ.1384

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την πρόοδο ωρίμανσης του έργου "Νέος Εμπορικός Λιμένα Πάρου στη Θέση Καμινάκι"
Σχετικά: 1. Έγγραφό σας από 24.02.17 με θέμα "Master Plan Λιμένα Παροικίας Πάρου"
               2. Έγγραφό σας από 07.02.2017 με θέμα "Εμπορικό Λιμάνι Πάρου"

Σχετικά με την πρόοδο ωρίμανσης του έργου του θέματος και τις σχετικές ενέργειες και πρωτοβουλίες του Δήμου Πάρου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου, σας γνωρίζουμε -σε απάντησης του σχετικού (2) τα ακόλουθα:
Διαβάστε και κατεβάστε όλο το έγγραφο εδώ!!!

  


Το ιστορικό των ενεργειών του Δήμου Πάρου έως σήμερα

 

Πάρος, 24 Ιανουαρίου 2017/Αρ.πρωτ.:730

ΘEMA:  Αναγκαιότητα επίσπευσης προώθησης προς εξέταση στην Ε.Σ.Α.Λ. της Π.Π.Π.Α. και αποστολής των εκκρεμουσών γνωμοδοτήσεων για το πρώτο στάδιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου "Προγραμματικό Σχέδιο Νέου Εμπορικού Λιμένα στη Θέση  Καμινάκι, Δήμου Πάρου, ν. Πάρου, Ν.Κυκλάδων"
....
Η αναγκαιότητα δημιουργίας νέου εμπορικού λιμένα στην Πάρο αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και θεωρείται επιτακτική και αναγκαία τόσο για λόγους λειτουργικότητας όσο και για λόγους ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος
 Διαβάστε και κατεβάστε όλο το έγγραφο εδώ!!!
Πάρος, 15 Νοεμβρίου 2016 / Αρ.πρωτ.15483

Θέμα:  Επικαιροποίηση Εθνικής Στρατηγικής Λιμένων 2013-2018 - Στοιχεία για το Λιμένα Πάρου

Σε απάντηση του εγγράφου σας με αρ.πρωτ. 3122/93831/2016/02.11.2016 (σχετικό 4), σας γνωρίζουμε ότι σε ότι αφορά την επικαιροποίηση των Προσαρτημάτων της Εθνικής Στρατηγικής Λιμένων 2013-2018 για τον Λιμένα Πάρου (Παροικιάς):
 Διαβάστε και κατεβάστε όλο το έγγραφο εδώ!!!
Πάρος, 30 Σεπτεμβρίου 2016/ Αρ. πρωτ.1127

Θέμα: Προτάσεις για την αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστέσεων στο Λιμένα Πάρου στον Όρμο Παροικιάς Νήσου Πάρου, και τη μεταφορά δραστηριοτήτων του σε νέες θέσεις

Κύριε Γενικέ,
 Σε συνέχεια της σύσκεψης στο γραφείο σας με τον Δήμαρχο Πάρου κ.Μ.Κωβαίο, στελέχη του Δήμου Πάρου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου στις 19.09.2016, και σε απάντηση του εγγράφου σας με αρ.πρωτ. 3000.0/52753/2016/10/06/2016, στέλνουμε συνημμένα πίνακα προτεινόμενων έργων που αφορούν κατ'αποκλειστικότητα την αναβάθμιση και τη μεταφορά σε νέες θέσεις λιμενικών δραστηριοτήτων του εθνικής σημασίας Λιμένα Πάρου, όπως ζητήσατε.


Πάρος, 19 Ιανουαρίου 2015 / Αρ.πρωτ.466

Με την από 02.07.2013 Συμπληρωματική Σύμβαση μεταξύ της τ.Διεύθυνσης Λιμενικών Έργων & Έργων Αεροδρομίων της τ.Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ και του Γραφείου Μελετών ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. (σύμπραξη με το Γραφείο Μελετών ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.),  ανατέθηκε στο δεύτερο συμβαλλόμενο (Μελετητή) η εκπόνηση του Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) και των αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών για την ανάπτυξη του Νέου Εμπορικού Λιμένα Πάρου στη Θέση Καμινάκι, με κύριους στόχους:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου