Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαρμάρων – Το Ιστορικό

Ένας υπερσύγχρονος Βρεφονηπιακός Σταθμός, έργο πνοής ύψους 690 χιλ. ευρώ για τα παιδιά της Πάρου, ξεκίνησε να κατασκευάζεται στις 03/03/2021.

Το εναρκτήριο λάκτισμα για την κατασκευή του δόθηκε την Τετάρτη 03/02/2021 στο Δημαρχείο Πάρου από τον Δήμαρχο Πάρου, κ. Μάρκο Κωβαίο, που υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο. 

 

 

Η μελέτη για το έργο "Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Πάρου με κωδικό 5029385, δικαιούχο τον Δήμο Πάρου και προϋπολογισμό 1.000.000,00€ εκπονήθηκε εξ' ολοκλήρου από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και είχε εγκριθεί με την υπ.αρ. 349/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, ενώ με την υπ.αρ. 118/2018 απόφαση είχαν εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης, οι όροι της πρόσκλησης και η ανάληψη λειτουργίας και συντήρησης του έργου εκ μέρους του Δήμου Πάρου. Τέλος, το έργο "Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαρμάρων" απέσπασε τη μεγαλύτερη βαθμολογία (23) στον Οριστικό Πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων, ο οποίος εκδίδεται κατά το στάδιο Β' της συγκριτικής αξιολόγησης.

Με το υπ'αρ. 3073/24.09.2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στο πλαίσιο της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση από το Ε.Π. "Νότιο Αιγαίο" στον Άξονα Προτεραιότητας 3  -"Βελτίωση βασικών υποδομών" της πρόσκλησης  ΝΑΙΓ62/2509 και αρ.πρωτ. 3723/04.12.2017,. με τίτλο "Κατασκευή και αναβάθμιση παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για τη κατασκευή και αναβάθμιση του Βρεφονηπιακού Σταθμού της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου στον οικισμό Μαρμάρων.

Η κατασκευαστική εταιρία «Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε.», η οποία κατά την υπογραφή της σύμβασης εκπροσωπήθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Αδαμίδη, ανέλαβε να κατασκευάσει εντός 12 μηνών βρεφονηπιακό σταθμό στη θέση «Αγία Μαρίνα» του οικισμού Μαρμάρων της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου.

Το κτίριο θα κατασκευαστεί στο οικόπεδο του ενός περίπου στρέμματος που αγόρασε επί της σημερινής Δημοτικής Αρχής το Δεκέμβριο του 2014 και θα βασίζεται όχι μόνο στις προδιαγραφές του νόμου για την υγιεινή και ασφάλεια των παιδιών, αλλά και στις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές που υποδεικνύει η διεθνής πρακτική. Σήμερα στην Πάρο λειτουργεί ένας Βρεφονηπιακός Σταθμός στην Παροικιά, σε χώρο που νοικιάζει ο Δήμος και ο οποίος φιλοξενεί 15 βρέφη και 30 Νήπια.

Ο νέος ιδιόκτητος σταθμός θα έχει δυναμικότητα 25 νηπίων και 12 βρεφών. Θα περιλαμβάνει αίθουσα ύπνου (χωρητικότητας 15 νηπίων), ξεχωριστή αίθουσα για τον ύπνο και την απασχόληση των βρεφών, τουαλέτες και μπάνια, αλλά και χώρο για την αλλαγή των βρεφών και χώρο για την παρασκευή γάλακτος. Για την υποστήριξη της λειτουργίας του, το κτίριο θα διαθέτει κουζίνα, γραφείο διδασκόντων, αποθήκες, πλυντήρια και βοηθητικές χρήσεις για το προσωπικό. 

Στο εξωτερικό περιβάλλον θα υπάρχει διαρρυθισμένος χώρος για τη στάση και τη στάθμευση αυτοκινήτων, για την παράδοση και την παραλαβή των παιδιών στο έμπροσθεν μέρος, καθώς και χώρος παιχνιδιού και παιδική χαρά όπισθεν του κτιρίου.

 Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος Πάρου θα αποκτήσει τον πρώτο ιδιόκτητο βρεφονηπιακό σταθμό, ένα ακόμα βήμα σε μία σειρά πρωτοβουλιών για την επέκταση και βελτίωση κοινωνικών υποδομών που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και συμβάλουν στην αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας.