Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019

Ανανέωση αιτήσεων επιδοματος στεγασης μετά την πάροδο του εξαμήνου ισχύος της αίτησης.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου σας ενημερώνει ότι ξεκινούν οι ανανεώσεις των αιτήσεων για το επίδομα στέγασης. Πιο συγκεκριμένα στις 30/9/2019 συμπληρώνεται το εξάμηνο ισχύος των αιτήσεων του Επιδόματος που εγκρίθηκαν έως και 31 Μάρτιου 2019.


Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι αιτήσεις αυτές δύναται να ανανεωθούν αυτόματα για έξι ακόμη μήνες, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος.      

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει ο επανέλεγχος των αιτήσεων.

Για τις αιτήσεις εκείνες για τις οποίες διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος (ενδεικτικά: λήξη περίοδος ισχύος του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, αλλαγή σύνθεσης νοικοκυριού, αλλαγή των εισοδημάτων ή περιουσιακής κατάστασης του νοικοκυριού) οι αιτήσεις δεν θα ανανεωθούν. Στους δικαιούχους θα αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η χορήγηση του επιδόματος δεν θα ανανεωθεί αυτόματα

Εάν επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι νέα αίτηση από 1/9/2019. Προσοχή: για να μην χάσουν κάποιο μήνα επιδότησης, η νέα αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί έως 30/9/2019.

Για τους δικαιούχους που μέσω των αυτόματων διασταυρώσεων διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, η αίτηση θα ανανεωθεί αυτόματα για έξι ακόμα μήνες. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προσοχή: Όσοι εξ αυτών έχουν αλλαγές στη σύνθεση του νοικοκυριού τους σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, οι οποίες δεν προκύπτουν μέσα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, μπορούν εντός του Σεπτεμβρίου να ανακαλέσουν την αίτηση και να υποβάλλουν νέα.  
   
Η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται στο τέλος κάθε μήνα για τις αιτήσεις του Επιδόματος Στέγασης για τις οποίες λήγει το εξάμηνο ισχύος.

Οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει μέσω της οποίας θα λάβουν ενημέρωση για την πορεία της αίτησης τους και τυχόν δικές τους ενέργειες σε περίπτωση μη αυτόματης ανανέωσης.   

Επισημαίνεται, τέλος, ότι για τις ανωτέρω αιτήσεις, η πληρωμή του Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί κανονικά. 


Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019

Δελτίο Τύπου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο "Έρευνα & συμβουλευτικές προτάσεις σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Πάρου"


                          
          
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Πάρος, 8 Aυγούστου 2019
               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             
                    ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                                                                                                       
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                        


  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με δεδομένο ότι η τουριστική δραστηριότητα στο Δήμο Πάρου βαίνει συνεχώς αυξανόμενη και καθώς καθίστανται πλέον εμφανείς οι δυσμενείς επιπτώσεις από την υφιστάμενη μονομερή τουριστική ανάπτυξη, καθίσταται επιτακτική, η ανάγκη ύπαρξης μιας τεκμηριωμένης μελέτης του τουριστικού προϊόντος, η διερεύνηση των προοπτικών για μία βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και εν τέλει η κατάρτιση ενός στρατηγικού και κατευθυντηρίου πλαισίου για τον τουρισμό.

             Απώτερος στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, το οποίο θα εναρμονίζεται με τις αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας, θα αναδεικνύει την πολιτιστική   μας ταυτότητα, θα βασίζεται στις εναλλακτικές μορφές του τουρισμού αλλά κυρίως θα περιλαμβάνει πολιτικές για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους τουρίστες, την προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων (χλωρίδα και πανίδα της περιοχής του νησιού), την προστασία των κατοίκων και του τρόπου ζωής τους. Στο σχεδιασμό της παραπάνω αναπτυξιακής διαδικασίας, θεωρούμε απαραίτητη τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και των κατοίκων της Πάρου αλλά και τη συνδρομή της επιστημονικής κοινότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Πάρου, υπέγραψε σύμβαση για την εκπόνηση έρευνας που αφορά τη φέρουσα ικανότητα για τον τουρισμό μέσω της επεξεργασίας και ανάπτυξης διεθνώς αναγνωρισμένων δεικτών, τη μελέτη του τουριστικού προϊόντος, την ανάδειξη των επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης στο περιβάλλον καθώς και την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και συμβουλευτικών προτάσεων για μία μελλοντική ανάπτυξη που θα δραστηριοποιείται ισόρροπα στην κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και περιβαλλοντική δομή της Πάρου, διαμορφώνοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις (υπηρεσίες, υποδομές, τεχνογνωσία) βιωσιμότητας και αειφορίας.

Η μελέτη θα εκπονηθεί από τον Οικονομολόγο και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Δημήτριο Προκοπίου, ειδικό στην φέρουσα ικανότητα. Σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας με τίτλο «Έρευνα & συμβουλευτικές προτάσεις σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Πάρου», η μελέτη πρέπει να παραδοθεί στον Δήμο Πάρου, μέχρι την 11η Οκτωβρίου 2019.


Τέλος το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, που περιλαμβάνουν 5 στάδια είναι το εξής:

Αύγουστος 2019
  1. Καθορισμός δεικτών φέρουσας ικανότητας που θα εφαρμοστούν για την Πάρο
  2. Συλλογή στοιχείων
Σεπτέμβριος 2019
  1. Επεξεργασία στοιχείων
  2. Εκπόνηση Συμπερασμάτων
Οκτώβριος 2019
  1. Παρουσίαση συμπερασμάτων και ολοκλήρωση συγγραφής

 Οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν σχετίζονται και αναφέρονται στην τουριστική  ανάπτυξη, την οικονομία, την πρωτογενή παραγωγή,  την απασχόληση  και την επιχειρηματικότητα, τους φυσικούς πόρους και τις παράκτιες ζώνες, την τουριστική προβολή, το τουριστικό προϊόν και τον εναλλακτικό τουρισμό. Θα εκπονηθούν από στοιχεία  προερχόμενα από τους εξής  φορείς: Δήμος Πάρου και Δημοτικές επιχειρήσεις, Περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού, ΕΟΤ, ΟΑΕΔ, ΕΣΥΕ, ΔΕΗ,  εταιρίες κινητής τηλεφωνίας,  Λιμενικό Σώμα, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ελληνική Αστυνομία, Κέντρο Υγείας και ΕΚΑΒ Πάρου, Πολεοδομία, Ενώσεις Ξενοδόχων και επιχειρηματιών του τουρισμού και από όποιους άλλους φορείς κριθεί απαραίτητο για την έρευνα.

Η συλλογή των στοιχείων θα γίνει με προσωπικές συνεντεύξεις και κατάθεση ερωτηματολογίων  στον κάθε φορέα για την Πάρο και στους υπόλοιπους φορείς ηλεκτρονικά.

Η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων και επιχειρήσεων είναι απαραίτητη στη συλλογή των στοιχείων και την εκπόνηση μίας ρεαλιστικής μελέτης.