Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020

Ένταξη και χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Λυκείου Παροικιάς»

                   


      

 

 

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Πάρος, 06 Οκτωβρίου 2020

               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

                  ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                   

            ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

                                                                                                       

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένταξη και χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του έργου

«Ενεργειακή Αναβάθμιση του Λυκείου Παροικιάς»

 

Στις 30.9.2020 αποφασίστηκε η ένταξη και χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του Υ.Π.ΕΝ., ενός ακόμα σημαντικού έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Λυκείου Παροικιάς», με δικαιούχο και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πάρου, συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 €. 

 

Η υποβολή της με αρ. πρωτ. 2019-002148/02-05-2019 αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης στον άξονα προτεραιότητας Ι «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου», κατατέθηκε από τον Δήμο Πάρου, κύριο του έργου σε συνέχεια της με αρ. αρ.67/2019 απόφασης του Δ.Σ. Πάρου για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, με την οποία επίσης αποφασίστηκε η επιπλέον χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου Πάρου του ποσού των 101.425,00 € για την δημοπράτηση του ως άνω έργου.

Το παραπάνω έργο για το οποίο, ο Δήμος Πάρου διαθέτει εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών καθώς και την κατάλληλη επιχειρησιακή ικανότητα για την εκτέλεσή του,  προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση του Λυκείου Παροικιάς με την αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων, την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων, την τοποθέτηση νέας θερμομόνωσης στην οροφή καθώς και την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για τη θέρμανση του κτιρίου.

 

Με την ολοκλήρωση του έργου και την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού κτιρίου, θα βελτιωθούν οι συνθήκες εκπαίδευσης των μαθητών και θα μειωθεί το ετήσιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής και της Εθνικής πολιτικής.

Για την επίτευξη του θετικού αποτελέσματος, καταλυτική ήταν η επίσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας και η συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, και τον Διευθυντή του Γραφείου της κο Τάκη Παρασκευόπουλο, των Αντιδημάρχων κ.κ. Δώρας Σαρρή και Βατίστα Ρούσσο, καθώς και το υπόμνημα του Δημάρχου Πάρου με αρ. πρωτ. 15462/21-09-20 που τους κατέθεσαν.

Παράλληλα, ο Δήμος Πάρου, τα τελευταία χρόνια εκτελεί  συνεχείς εργασίες εξωραϊσμού, συντήρησης και αποκατάστασης στο σχολικό συγκρότημα του Λυκείου Παροικιάς, στον ευρύτερο περιβάλλοντα και αύλειο χώρο, τις τουαλέτες,  την αίθουσα εκδηλώσεων (πολυγωνικό) καθώς και στα γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου 5Χ5.

Ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτήν την θετική εξέλιξη, η οποία έρχεται ως επιστέγασμα των άρτια δομημένων προτάσεων και μελετών μας, που κατατέθηκαν προς τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Δήμος Πάρου προχωρά έτσι σε ένα πολύ σημαντικό έργο με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία σύγχρονων συνθηκών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ευθυγραμμιζόμενος με την εθνική περιβαλλοντική πολιτική της χώρας μέσω της αξιοποίησης των πόρων του Πράσινου Ταμείου. Ειδικότερα, προτεραιότητα για εμάς είναι η δημιουργία σχολικών μονάδων πλήρως εξοπλισμένων,  ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σχολικής κοινότητας, βελτιώνοντας τις συνθήκες εκπαίδευσης για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, με τρόπο που θα σέβεται ταυτόχρονα και το περιβάλλον.»

 

 


Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Επίσκεψη ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Μαράθι Πάρου για την προστασία και αξιοποίηση των Αρχαίων Λατομείων Μαρμάρου, στο πλαίσιο συνεργασίας με τον Δήμο Πάρου

 

        

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Πάρος, 30 Σεπτεμβρίου 2020

    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             

      ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ       

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                               

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Επίσκεψη ερευνητικής ομάδας  του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Μαράθι Πάρου

για την προστασία και αξιοποίηση των Αρχαίων Λατομείων Μαρμάρου,

στο πλαίσιο συνεργασίας με τον Δήμο Πάρου

 

Στην κατεύθυνση προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάρου, και αναγνωρίζοντας ότι τα Αρχαία Λατομεία Μαρμάρου είναι ένα μοναδικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς σε διεθνές επίπεδο, ο Δήμος Πάρου τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει ένα σύνολο δράσεων για την προστασία και αξιοποίησης τους και υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και συλλόγων προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Πρόσφατα εγκαινιάστηκε μία νέα συνεργασία με την  ερευνητική ομάδα Ευφυούς Αλληλεπίδρασης (Intelligent Interaction) του Εργαστήριου Ευφυών Συστημάτων (iLab) του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που προέκυψε με αφορμή την τελευταία ημερίδα για τα Αρχαία Λατομεία που διοργάνωσαν οι «ΦΙΛΟΙ της ΠΑΡΟΥ» στις 11/11/2019 στην Παροικιά.  Η παραπάνω ερευνητική ομάδα δραστηριοποιείται κυρίως στην τομή των περιοχών αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή, των Ευφυών Συστημάτων και της Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, όπως η ψηφιακή αναπαράσταση πολιτισμικών τεκμηρίων μέσω τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού, οι σύγχρονες μεθοδολογίες ψηφιακής αποτύπωσης στοιχείων πολιτισμικής κληρονομιάς, οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας πολιτισμικού περιεχομένου κλπ. Επίσης, το πεδίο δραστηριοποίησης του εργαστηρίου καλύπτει όλο το φάσμα της επεξεργασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, από την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση της έως και τη διαχείριση, τον διαμοιρασμό και την ανάδειξή της.

Το διάστημα 21-23 Σεπτεμβρίου, η παραπάνω ερευνητική ομάδα επισκέφθηκε την Πάρο και τα αρχαία λατομεία μαρμάρου στο Μαράθι, με στόχο την εποπτεία του χώρου και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάδειξης της πολιτισμικής αξίας των αρχαίων λατομείων μέσω σύγχρονων μεθόδων καταγραφής και ψηφιοποίησης της πρωτογενούς πολιτισμικής πληροφορίας.

 

Πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές τρισδιάστατες σαρώσεις του χώρου με χρήση τρισδιάστατου σαρωτή laser και λεπτομερή αποτύπωση της γεωμετρικής και χρωματικής πληροφορίας της δομής των λατομείων με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού όπως κάμερες 360ο κλπ. Συγχρόνως, έγινε εκτίμηση της θέσης των σημείων ενδιαφέροντος,   καταγραφές από πτήσεις εναέριου εξοπλισμού (drone) καθώς και binaural καταγραφές ήχου του περιβάλλοντα χώρου.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας θα καθοριστούν το φάσμα ενεργειών που θα πραγματοποιηθεί στις επόμενες φάσεις της έρευνας, η εκτίμηση δυνατοτήτων ανάπτυξης εφαρμογών ανάδειξης της πολιτιστικής αξίας των λατομείων και τέλος, η διαμόρφωση ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας.


 

Ευχαριστούμε, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, το προσωπικό του Αρχαιολογικού μουσείου Πάρου και τους Φίλους Της Πάρου για την άριστη συνεργασία και τη συνεισφορά τους στο παραπάνω εγχείρημα καθώς και την αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines και το Ξενοδοχείο Livadia στην Παροικιά για τις χορηγίες τους.

Κλείνοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η προσπάθεια για τη διάσωση και ανάδειξη των Αρχαίων Λατομείων Μαρμάρου και τη δημιουργία ενός εικονικού ψηφιακού μουσείου για την «Πάρια Λίθο», ευρύτερα γνωστή ως «Λυχνίτης»,  ξεκίνησε στις 24/07/2015, με την υπ’αρ. 234/2015 απόφαση του Δ.Σ. Πάρου με την οποία συστάθηκε η «Επιτροπή Ανάδειξης Πολιτισμικής Κληρονομιάς».

Έκτοτε, ο Δήμος Πάρου έχει διοργανώσει και έχει συμμετέχει σε μία σειρά εκδηλώσεων και ημερίδων με στόχο την παρουσίαση της ιστορίας και γεωλογίας των αρχαίων λατομείων και του Παριανού Μαρμάρου, ενώ θα συνεχίσει να αναζητεί τρόπους χρηματοδότησης και συνεργασίες  για  τη διάσωση, αξιοποίηση, προβολή και ανάδειξης τους ως μνημείο παγκοσμίου πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

 

 

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Ευχαριστήριο Δήμου Πάρου για την επιτυχημένη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Μαράθι

               


                   

 

 

 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Πάρος, 29 Σεπτεμβρίου 2020

        ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             

           ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

        ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

                       

Ευχαριστήριο Δήμου Πάρου

για την επιτυχημένη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Μαράθι

 

Ο Δήμος Πάρου ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν στο ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα της κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2020, στο Μαράθι.

Το νησί τέθηκε άμεσα σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης και κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, με αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί εγκαίρως υπό έλεγχο χωρίς να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές και σπίτια, τα οποία χωρίς την ανωτέρω κινητοποίηση, θα είχαν καταστραφεί.

Στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης, το οποίο ενέτειναν περαιτέρω τόσο οι δυνατοί άνεμοι όσο και η δυσπρόσιτη ορεινή μορφολογία της περιοχής, συμμετείχαν τα Πυροσβεστικά Κλιμάκιά Πάρου και Νάξου με τη συνδρομή ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου Mi, το τμήμα πολιτικής προστασίας και το προσωπικό του Δήμου Πάρου, και η Δ.Ε.Υ.Α. Π. με ένα μηχάνημα έργου. Καταλυτική ήταν επίσης, η υποστήριξη με εναέρια μέσα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που έστειλε για τον σκοπό της πυρόσβεσης 2 αεροπλάνα τύπου Καναντέρ (Canadair) και ένα ελικόπτερο τύπου Έρικσον (Ericsson).

Εξίσου σημαντική ήταν η συμβολή του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, των εθελοντικών ομάδων, όπως της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ) Κυλάδων και του κυνηγετικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου καθώς και η συμμετοχή πολλών πολιτών αλλά και ιδιωτών εθελοντών, που πέφτοντας στη μάχη της κατάσβεσης με τα μέσα που διέθεταν, ενδυνάμωσαν ακόμη περισσότερο την επιτυχία της όλης προσπάθειας ενώ παρέμειναν σε επιφυλακή και πλήρη ετοιμότητα για  όσο διάστημα κρίθηκε επιβεβλημένη η παρουσία τους για λόγους ασφάλειας. 

Στο μήνυμά του ο Δήμαρχος Πάρου Μάρκος Ι.Κωβαίος αναφέρει:  «Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς όλους όσους συνέβαλαν στο δύσκολο έργο της πυρόσβεσης και της επιτυχούς αντιμετώπισης της πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί της 26ης  Σεπτεμβρίου στη περιοχή του Μαραθίου, για την άμεση αντίδρασή τους, τον ζήλο, την αποφασιστικότητα και την αυταπάρνηση που επέδειξαν, εν μέσω δυνατών ανέμων και αντίξοων συνθηκών που δυσχέραιναν τις προσπάθειές τους.

Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή, το κοινό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης  και ευαισθησίας, αλλά και η αγάπη για το τόπο μας, μπόρεσαν να κινητοποιήσουν υποδειγματικά κάθε εμπλεκόμενο φορέα, σφραγίζοντας την επιτυχημένη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς και αποτρέποντας την επέκτασή της προς το κοντινό οικισμό, με τους όποιους κινδύνους που αυτή θα επέφερε.

Ιδιαίτερη μνεία θέλω να κάνω στον Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστική Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, Αρχιπύραρχο Βασίλειος Κοκμοτός για τον άριστο συντονισμό της όλης προσπάθειας και στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πάρου κ. Θανάση Σάμιο, για τον άψογο επιτόπου συντονισμό των δυνάμεων του Δήμου Πάρου, των ιδιωτικών υδροφόρων και των λοιπών εμπλεκομένων στην κατάσβεση της φωτιάς.»