Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

Ανακοίνωση για τους Κοινοτικούς Εκλογείς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                               Πάρος,  11-01-2019
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                                              
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΑΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ                             
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                                                                                                                       
Ταχ.Δ/νση: Παροικία Πάρος, Τ.Κ. 84400                                  
Πληροφορίες: Π.Περαντινού                                                  
Τηλ.: 2284360108                                                                               
Φαξ: 2284024927                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  
Σας ενημερώνουμε ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2019 θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στη χώρα μας και έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου κατοικίας τους, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας .

            Επιπλέον, οι πολίτες της Ένωσης, εφόσον το επιθυμούν, αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για τα αξιώματα του δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου και του μέλους του περιφερειακού συμβουλίου.

Ειδικά για τις ευρωεκλογές οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής είτε στο κράτος μέλος κατοικίας. Δεν είναι επιτρεπτό όμως να ψηφίσουν περισσότερο από μία φορά κατά τις ίδιες εκλογές. Στην ειδική περίπτωση που ευρωπαίοι πολίτες θα επιλέξουν να ψηφίσουν συνδυασμούς/υποψηφίους του κράτους μέλους καταγωγής τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα.

Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Πάρου, οι πολίτες της Ένωσης που κατοικούν στα όρια του Δήμου Πάρου οφείλουν να προσέλθουν στο Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Πάρου, προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση -δήλωση εγγραφής, προσκομίζοντας α) ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) και β) αποδεικτικό κατοικίας ή έστω προσωρινής εγκατάστασης τους στα όρια του Δήμου Πάρου.

            Επισημαίνουμε ότι οι κοινοτικοί εκλογείς, οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο πολιτών της Ε.Ε. του Δήμου μας, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και στις περιφερειακές εκλογές.

            Η σχετική νομοθεσία και η Αίτηση-Δήλωση Κοινοτικού Εκλογέα,  υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου http://dimos.paros.gr/. Ενώ την έντυπη Αίτηση-Δήλωση Κοινοτικού Εκλογέα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την προμηθευτούν και από το Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης Δήμου Πάρου, καθημερινά από τις 08:00 έως τις 13:00.

 
   Πληροφορίες:
   Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης Δήμου Πάρου, τηλ.2284360108.

  Σχετικά:
1)       Το υπ’αρ.πρωτ. 53838/04-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
2)       Η υπ’αρ. 38 (αρ.πρωτ. 77029/24-12-2018) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Συνημμένα: