Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Επιστολές Δημάρχου Πάρου κ. Κωβαίου για την επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης του Εμπορικού Λιμανιού Πάρου, βελτίωσης του Αλιευτικού Καταφυγίου της Νάουσας και κατασκευής νέων αιθουσών αναμονής κεντρικού Λιμένα Παροικίας Πάρου.

ΘEMA:  Αναγκαιότητα επίσπευσης προώθησης προς εξέταση στην Ε.Σ.Α.Λ. της Π.Π.Π.Α. και αποστολής των εκκρεμουσών γνωμοδοτήσεων για το πρώτο στάδιο   Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου “Προγραμματικό Σχέδιο Νέου Εμπορικού Λιμένα στη Θέση Καμινάκι, Δήμου Πάρου, ν. Πάρου, Ν. Κυκλάδων”


ΘEMA:   Αναγκαιότητα επίσπευσης προώθησης προς εξέταση στην Ε.Σ.Α.Λ. της Μ.Π.Ε. και αποστολής των εκκρεμουσών γνωμοδοτήσεων για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου “Λιμενικά Έργα (νέα και υφιστάμενα) Αλιευτικού Καταφυγίου Νάουσας, Νήσου Πάρου, Νομού Κυκλάδων”


ΘEMA: «Αναγκαιότητα επίσπευσης προώθησης προς εξέταση στην Ε.Σ.Α.Λ. των προτεινόμενων χρήσεων γης και όρων δόμησης της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Παροικίας, Νήσου Πάρου για τη προώθηση αδειοδότησης του έργου κατασκευής Νέων Αιθουσών Αναμονής του Λιμένα»Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου