Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018

Το δικό μας μήνυμα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικώνΗ 25η Νοεμβρίου έχει θεσμοθετηθεί ως Παγκόσμια Ημέρα μνήμης και διαμαρτυρίας κατά της βίας εναντίων των γυναικών, μιας βίας που δε γνωρίζει ηλικίες, σύνορα, πολιτισμούς, θρησκείες, μίας βίας που δεν έχει κοινωνική τάξη, εθνικότητα, χρώμα, μορφωτικό επίπεδο, οικονομική κατάσταση, ηλικία και παίρνει διάφορες μορφές, όπως σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, λεκτική, οικονομική κα.

Το φαινόμενο της άσκησης βίας εναντίον των γυναικών στη Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, της ανεργίας και των μεγάλων ροών προσφύγων, σε ομάδες υψηλής ευαλωτότητας όπως άνεργες, μονογονείς, ΑμΕΑ και μετανάστριες,  παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις με την ενδοοικογενειακή να αποτελεί την πιο συνηθισμένη εκδήλωση βίας.

Η ανοχή μας ως κοινωνία σε φαινόμενα βίας οφείλει να είναι μηδενική και ως Δημοτική Αρχή, είναι χρέος μας να συμμετέχουμε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στο θέμα αυτό αλλά και να δημιουργούμε δομές και  προϋποθέσεις ώστε οι γυναίκες που έχουν βιώσει και βιώνουν βία στο εργασιακό, κοινωνικό ή οικογενειακό περιβάλλον τους να βρίσκουν τη βοήθεια, τη προσοχή και τη φροντίδα που χρειάζονται.

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του θέματος, ως Γυναίκα και ως Αντιδήμαρχος Πάρου, στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων μου έχω τα τελευταία χρόνια, ασχοληθεί επισταμένα με δράσεις για την προώθηση της αρχής της ισότητας των δύο φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων που απαξιώνουν την ισότιμη θέση της γυναίκας στους διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Μέσω του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», μια δράση της ΕΕ για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, ο Δήμος Πάρου με συνεργαζόμενους φορείς εκπονεί προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και διοργανώνει πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα που στοχεύουν στην ενίσχυση και ενδυνάμωση των γυναικών στην Τοπική κοινωνία.

Τέλος, ο Δήμος Πάρου, μερίμνησε για τη δημιουργία υποστηρικτικών δομών όπως το Κέντρο Κοινότητας, το οποίο διαθέτει τη τεχνογνωσία να παρέχει υπηρεσίες άμεσης βοήθειας για την ολοκληρωμένη στήριξη σε γυναίκες και κορίτσια, θύματα βίας. Στο Κέντρο Κοινότητας, το οποίο πλαισιώνεται από Ψυχολόγο και Κοινωνική Λειτουργό, τα θύματα βίας μπορούν να απευθυνθούν για να λάβουν ψυχολογική υποστήριξη, να βοηθηθούν για να εξαλείψουν τα συναισθήματα ενοχοποίησης και φόβου που βιώνουν αλλά και να ενημερωθούν για το νομοθετικό πλαίσιο που τις προστατεύει.
 
Η βία κατά των γυναικών θα εξακολουθήσει να υφίσταται μόνο αν ως κοινωνία υποθάλψουμε τη σιωπή, την ανοχή και τη συγκάλυψη. Είναι στο χέρι μας λοιπόν, να βάλουμε ένα τέλος. Ένα τέλος που θα σημάνει την απελευθέρωση των γυναικών, από τα δεσμά του φόβου, της κακοποίησης και της ενοχής.

 Για τον Δήμο Πάρου,

Η Αντιδήμαρχος

Δώρα Σαρρή-Παπακυρίλλου 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου