Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

Απάντηση αρμοδίας Αντιδημάρχου σε επώνυμη καταγγελία πολίτη, για αυθαίρετες εργασίες-επεμβάσεις στο θαμνότοπο της Τρυπητής


          

          
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
                  ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                             
        ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ             

                                                                                                   Πάρος, 21 Νοεμβρίου 2018


                                         
Απάντηση αρμοδίας Αντιδημάρχου σε επώνυμη καταγγελία πολίτη, για αυθαίρετες εργασίες-επεμβάσεις στο θαμνότοπο της Τρυπητής

Ως αρμόδια Αντιδήμαρχος και με αφορμή την διαδικτυακή καταγγελία πολίτη αναφορικά με εργασίες ιδιώτη στο θαμνότοπο της Αλυκής, θα ήθελα να ενημερώσω για τα εξής:

Η Δ/νση Δασών με το υπ.αρ. 1249/24-09-1992 έγγραφό της έχει χαρακτηρίσει την εν λόγω έκταση ως δασική.  Στη συνέχεια το 2012 και κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου στην Α/θμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Κυκλάδων εκδόθηκε τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με την οποία 5815 τ.μ. αποτελούν δασωμένο αγρό και αντιμετωπίζονται ως αγροτικές εκτάσεις. Με βάση αυτό το έγγραφο χορηγείται πολεοδομική άδεια το 2015, ενώ παράλληλα ζητείται άδεια για διάνοιξη δρόμου, η οποία και εκδίδεται με την υπ’αρ.  25268 Απόφαση της Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και συντάσσεται ακολούθως πρωτόκολλο εγκατάστασης από το Δασοφύλακα Πάρου.

Επιπροσθέτως των παραπάνω, η αρμόδια υπηρεσία που ενέκρινε την εν λόγω επέμβαση και που δεν είναι ο Δήμος Πάρου, διενέργησε αυτοψία στη περιοχή επέμβασης και αναμένουμε τα αποτελέσματα αυτής.

Δεδομένου ότι στο παρελθόν έχετε ενημερωθεί για την παραπάνω απόφαση έγκρισης επέμβασης επί δημοσίας δασικού χαρακτήρα έκτασης εμβαδού 279,9 τ.μ. για το έργο «Διάνοιξη δασικής οδού για πρόσβαση σε μη δασική έκταση στη θέση «Τρυπητή» Νήσου Πάρου καθώς και για όλες τις ενέργειες και προσπάθειες των υπηρεσιών του Δήμου Πάρου, προκειμένου να εξακριβωθεί η νομιμότητα της εν λόγω επέμβασης, αδυνατώ να κατανοήσω γιατί συνεχίζετε να απευθύνεστε και να κατηγορείτε δημοσίως το Δήμο Πάρου,  ενώ εκ των προτέρων γνωρίζετε ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί του θέματος.

Θέλω να πιστεύω ότι η εμμονή σας αυτή δεν εξυπηρετεί άλλους σκοπούς πέρα την ανησυχίας σας για το περιβάλλον. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω όμως ότι η προστασία  του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού μας δεν αποτελεί αποκλειστική σας ανησυχία και προβληματισμό. Η παρούσα Δημοτική Αρχή καθώς και το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου Πάρου εργάζονται καθημερινά και επισταμένα προς την ίδια κατεύθυνση.


                                                                Με τιμή,
                                     Η Αντιδήμαρχος Πάρου                                                                             Δώρα Σαρρή-Παπακυρίλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου