Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στη Νήσο Πάρο λόγω Χριστουγεννιάτικων ΕκδηλώσεωνΕΛΛΗΝΙΚΗ   Δ  Η  Μ  Ο  Κ  Ρ  Α  Τ  Ι  Α                   Ερμούπολη, 08 Δεκεμβρίου 2017                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   Α   Σ   Τ   Υ   Ν   Ο   Μ   Ι   Α
ΓΕΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   Ν Ο Τ Ι Ο Υ   Α Ι Γ Α Ι Ο Υ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 Ε   Π   Ι   Τ   Ε   Λ   Ε   Ι   Ο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
Πλ. Ρεθύμνη  -  841 00 -  Ερμούπολη  Σύρου                           
Τηλέφωνο:  ( 22810 )  96 146  -  ΦΑΞ: 86260
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 2501/10/146-α’
                                             


                                                Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΠΑΡΟ ΛΟΓΩ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»

 

   Στην Ερμούπολη Σύρου σήμερα την 08-12-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00’ ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων Α/Δ’ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
      Έχοντας υπόψη:
1.     Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/99 [ΦΕΚ Α-57] ‘’ Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας’’ ως αντικ. με αρ.48 Ν.4313/14
2.     Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 [Α-58]  ‘’Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων ΥΔΤ σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών’’.
3.     Την υπ’ αριθ’ 5310/10/1-ια’ από 03/04/2007 Εγκύκλιο-Δ/γη κ. Αρχηγού  ΕΛ.ΑΣ.
4.     Το υπ’ αριθμ. 19062 από 05-12-2017 έγγραφο του δήμου Πάρου
5.     Η υπ’ αριθμ. 9316/17/2458255 από 07-12-2017 αναφορά του Α.Τ. Πάρου
6.     Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Λόγω χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που θα διεξαχθούν στη νήσο Πάρο Κυκλάδων απαγορεύουμε την κυκλοφορία και τη στάθμευση των οχημάτων πέριξ της Πλατείας «Μαντώ Μαυρογένους» την 09 και 10/12/2017 και κατά τις ώρες 16:00 – 24:00.
2.  Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παράλληλους δρόμους.
3. Ο δήμος Πάρου παρακαλείται όπως μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση των μονίμων κατοίκων, τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και σήμανσης για την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
4. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 ‘’Περί Κ.Ο.Κ.’’ ως ισχύει.


   ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:                                                               -Ο-

 1)  Α.Τ. ΠΑΡΟΥ                                                                             ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 2)  ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
 3)  ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΓΕ.Π.Α.Δ.Ν.Α.                                                 ΑΣΤ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
 4)  R/T ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου