Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την έγκριση σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού

                  

 

 

 

 

 

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Πάρος, 29 Μαρτίου 2021

               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             

      ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                                                                           

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε η σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αειφόροι Νήσοι», ενός νέου εργαλείου για την ανάπτυξη και την ευημερία της Πάρου και των πολιτών

·       Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Παρασκευής 26/03/2021, που έγινε με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η συμμετοχή του Δήμου Πάρου στον υπό σύσταση Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αειφόροι Νήσοι» που δημιουργούν από κοινού οι νησιωτικοί Δήμοι Πάρου, Αντιπάρου και Αμοργού, στο πλαίσιο του Νόμου 4674/2020.

·       Η συμφωνία επετεύχθη μετά από πολύμηνη προετοιμασία και διαβουλεύσεις μεταξύ των τριών Δημοτικών Αρχών. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός που προέκυψε, ως ανώνυμη εταιρεία που ενεργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, αποτελεί επί της ουσίας μία εταιρική συμφωνία, μέσω της οποίας θα επιτευχθεί η συγκρότηση ενός επιστημονικού μηχανισμού για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και έργων. Οι πόροι γι’ αυτά, θα προέρχονται από τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Βασικός στόχος είναι η αποτύπωση και η υλοποίηση ενός μακροπρόθεσμου και ολιστικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης για το άμεσο και το απώτερο μέλλον. Επιπλέον, κατέχοντας την τεχνογνωσία, το απαραίτητο προσωπικό και τις πιστοποιήσεις, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός θα  έχει τη δυνατότητα παροχής οποιασδήποτε τεχνικής υποστήριξης καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους φορείς και τις υπηρεσίες των Δήμων, και θα συνδράμει εν γένει στη συνολική λειτουργία τους, παράγοντας επιχειρησιακό έργο, σε ένα περιβάλλον υποστελέχωσης με συνεχή γραφειοκρατική επιβάρυνση και αγκυλώσεις. Τέλος, εξίσου σημαντική είναι και η ανάδειξη της ενίσχυσης της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, της διασύνδεσης του τουριστικού προϊόντος, του πολιτιστικού αποθέματος της Πάρου, των πλούσιων φυσικών πόρων, αλλά και των πολύτιμων προϊόντων της παριανής Γης. 

Στην εισήγησή του τέλος, ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος δήλωσε αποφασισμένος να αξιοποιήσει προς όφελος του νησιού, αλλά κυρίως των πολιτών κάθε διαθέσιμο εργαλείο, καταλήγοντας ότι  «Όσα έργα δύνανται να εκτελούν οι υπηρεσίες μας, θα συνεχίσουν να τα εκτελούν. Για όσα όμως δεν μπορούν να ανταποκριθούν, αυτό το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, θα είναι αρωγός και για τις υπηρεσίες, και για τον Δήμο και για τους πολίτες στο τέλος της ημέρας. Και το σημαντικότερο, όλα αυτά θα γίνονται με βάση τις δικές μας ανάγκες και τις δικές μας προτεραιότητες, και όχι κάποιων άλλων απλών συνεργατών. Όλα θα είναι στο φως της διαφάνειας και του συνεχούς ελέγχου του Δημοτικού Συμβουλίου και των συμπολιτών μας». 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου