Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

Λειτουργία Δερματολογικού Ιατρείου μέσω Τηλεϊατρικής στο Κέντρο Υγείας ΠάρουΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λειτουργία Δερματολογικού Ιατρείου μέσω Τηλεϊατρικής στο Κέντρο Υγείας Πάρου

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ’αρ. πρωτ. ΔΠΑΠ2586/16-01-20 έγγραφο της  2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου που διαβιβάστηκε προς τον Δήμαρχο Πάρου Μάρκο Κωβαίο, 

στο Κέντρο Υγείας Πάρου θα λειτουργήσει Δερματολογικό Ιατρείο μέσω τηλεϊατρικής σε συνεργασία με το εξειδικευμένο προσωπικό της Β’ Πανεπιστημιακής κλινικής ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ του Π.Γ.Ν «Αττικόν».

Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Δερματολογικού Ιατρείου και ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Υγείας Πάρου (τηλ. 2284 360000).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου