Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019

Ενημέρωση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου για την καταλληλότητα της θέσης για τη λειτουργία της παιδικής χαράς στην πλατεία "Μαντώ Μαυρογένους"


                                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάρος  06-09-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                         Αρ. πρ.  14265

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

                                                                                           

Τηλ: 2284360151, 141
Fax: 22840-23536
          
                                                                  ΠΡΟΣ:  Γραφείο Δημάρχου

                     ΚΟΙΝ:  Γραφεία Αντιδημάρχων
                


Θέμα: « Καταλληλότητα θέσης για τη λειτουργία της παιδικής χαράς στη πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους»

           Μετά τις σχετικές δημοσιεύσεις για την καταλληλότητα της θέσης όπου λειτουργεί η παιδική χαρά , σε σχέση με τις υπερκείμενες κεραίες , σας γνωρίζουμε τα εξής:

                Ο Δήμος Πάρου το έτος 2012 ανέθεσε στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων την διενέργεια μετρήσεων: α) των επιπέδων του χαμηλόσυχνου μαγνητικού πεδίου (υπαίθριοι υποσταθμοί διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Δ.Ε.Η.) και β) των επιπέδων της υψίσυχνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας των εταιρειών COSMOTE A.E. και VODAFONEPANAFON A.E.T.T.) στο χώρο εγκατάστασης της παιδικής χαράς στην πλατεία Μαντώ Μαυρογένους στην Παροικία.

                Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, με το αρ. πρωτ. Μ.ι./411/50/08-01-2013 έγγραφό της, διαβίβασε στο Δήμο Πάρου την έκθεση μετρήσεων των επιπέδων του χαμηλόσυχνου μαγνητικού πεδίου στο χώρο εγκατάστασης της παιδικής χαράς στην πλατεία Μαντώ Μαντώ Μαυρογένους στην Παροικία του Δήμου Πάρου, Νομού Κυκλάδων σύμφωνα με την οποία δεν παρουσιάζονται υπερβάσεις των επιπέδων αναφοράς και των βασικών περιορισμών για την έκθεση του κοινού όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην κείμενη νομοθεσία, σε όλες τις θέσεις όπου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις.

                Επίσης με το αρ. πρωτ. Μ.ι./411/51/08-01-2013 έγγραφό της, διαβίβασε στο Δήμο Πάρου την έκθεση μετρήσεων των επιπέδων της υψίσυχνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο χώρο της παιδικής χαράς στην πλατεία Μαντώ Μαυρογένους στην Παροικία του Δήμου Πάρου, Νομού Κυκλάδων σύμφωνα με την οποία στις θέσεις μέτρησης δεν διαπιστώθηκαν υπερβάσεις ή πιθανές υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και συνεπώς τηρούνται τα όρια αυτά σε όλες τα σημεία στα οποία πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις.
                Επίσης σας γνωρίζουμε ότι έχει χορηγηθεί ειδικό σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας  της εν λόγω παιδικής χαράς από το Υπουργείο Εσωτερικών.

                Τέλος επειδή οι σχετικές δημοσιεύσεις, μπορεί να δημιουργήσουν αίσθημα ανασφάλειας και ανησυχίας στους γονείς, παρακαλούμε σε τυχόν αναφορές για τα ανωτέρω να περιλαμβάνονται και οι απόψεις της υπηρεσίας μας.
                Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
               
            Ε.Δ.
       1. Τμ. Συγκοινωνιών, Μεταφορών &
                 Η/Μ Έργων
        2.Τμ. Έργων υποδομής & κτιρίων


Η Προϊστάμενη
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Ασημίνα Κούτλα
Μηχανολόγος Μηχανικός


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου