Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ - Πρόσκληση για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης


                          

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Πάρος, 10 Σεπτεμβρίου 2019  
               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                Αριθ.  Πρωτ: 14421
                   ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                             
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
          
    Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου                              Προς:   Πίνακας Αποδεκτών
    Ταχ. Κώδικας: 84400                                                        
        Τηλέφωνο:   2284360129                                                
        FAX: 22840-22078                                                          
        e.mail: grafeiodimarhou@paros.gr                                   
                                                                                                 

                                                                                                                                                        
         ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»
         
       Παρακαλούμε εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας επιστολής να ορίσετε τον εκπρόσωπό σας προκειμένου να οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018, η οποία γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος που παραπέμπονται σ’ αυτήν από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο και αποτελείται από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.

Δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (αρ. τηλ. 2284360107) για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

      
                                                                      O Δήμαρχος  Πάρου  
  

                                                                                            Μάρκος Ι. Κωβαίος 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


1.       Εμπορικό Σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου
2.       Τοπικοί Επαγγελματικοί Σύλλογοι
3.       Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων
4.       Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων
5.       Σωματεία Εργαζομένων Ο.Τ.Α. και Νομικών του Προσώπων
6.       Επιστημονικοί Σύλλογοι
7.       Αθλητικοί Σύλλογοι
8.       Πολιτιστικοί Σύλλογοι
9.       Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτών
10.   Λοιποί Σύλλογοι και Φορείς
11.   Δημότες


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου