Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Απάντηση στην Προπαγάνδα της Λαϊκής Συσπείρωσης


           


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Πάρος, 22 Mαΐου 2019
   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             
  
     ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                              


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


            ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ


Πολίτες της Πάρου,

Το παρόν Δελτίο Τύπου έχει σκοπό να απαντήσει με υπευθυνότητα στη σημερινή κακόβουλη ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης σχετικά με τα έργα που γίνονται στο νησί πριν τις εκλογές:

1) Τσιμεντοστρώσεις , ασφαλτοστρώσεις και αποκατάσταση πλακοστρώσεων: επισυνάπτουμε το επίσημο έγγραφο της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου με αριθμό πρωτοκόλλου 7371 βάσει του οποίου φαίνονται τα ακόλουθα:
-          Η δημοπράτηση για τις τσιμεντοστρώσεις του Δήμου εγκρίθηκε στις 26 Σεπτέμβρη 2018, ο διαγωνισμός είχε λήξει στις 13 Νοεμβρίου 2018 και η σύμβαση υπογράφτηκε στις 14 Μαρτίου 2019. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.
-          Η μελέτη και η δημοπράτηση για τις ασφαλτοστρώσεις του Δημοτικού οδικού δικτύου εγκρίθηκαν στις 31 Ιουλίου του 2018. Η λήξη του διαγωνισμού είχε οριστεί για τις 24 Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου. Ύστερα από ενστάσεις υποψήφιων αναδόχων η σύμβαση του έργου υπογράφτηκε στις 14 Μαΐου 2019. Το έργο είναι σε εξέλιξη.
-          Η μελέτη και η δημοπράτηση για τις πλακοστρώσεις εγκρίθηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 και η λήξη του διαγωνισμού είχε οριστεί για τις 15 Νοεμβρίου 2018. Η σύμβαση υπογράφτηκε στις 28 Μαρτίου 2019 και οι εργασίες είναι σε εξέλιξη

2) Επισκευή τοίχου Νεκροταφείου Προδρόμου: στο ίδιο συνημμένο έγγραφο φαίνεται ότι:
-          Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 30 Νοεμβρίου του 2018 και η λήξη του διαγωνισμού είχε οριστεί για τις 22 Ιανουαρίου 2019. Η σύμβαση υπογράφτηκε στις 26 Μαρτίου 2019 και οι εργασίες είναι σε εξέλιξη.

3) Εγκαίνια στη μονάδα αφαλάτωσης: επισυνάπτουμε σύντομο ιστορικό για την προμήθεια εγκατάστασης της μονάδας αφαλάτωσης, σύμφωνα με το οποίο:
-          Το 2007 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και προκήρυξε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια «δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού»
-          Το 2010 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
-          Το 2011 παραχωρήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου η χρήση αιγιαλού και παρακείμενου θαλάσσιου χώρου στη Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου
-          Το 2013 ανακλήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με το σκεπτικό ότι δεν πληρούνταν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραχώρηση αιγιαλού-θαλάσσιου χώρου-πυθμένα για την κατασκευή του έργου
-          Το 2016, ο Δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Ι. Κωβαίος, με προσωπικές ενέργειες, εξασφάλισε την παραχώρηση στη Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού. Επίσης, προχώρησε στην πρόταση ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ.
-          Το 2017 χορηγήθηκε άδεια μηχανολογικής εγκατάστασης από το Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
-          Την ίδια χρονιά δημοπρατήθηκε το έργο με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19 Οκτώβρη του 2017.
-          Το έργο ολοκληρώθηκε σήμερα στις 22 Μαΐου 2019

Λαμβάνοντας όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία υπόψη καλούμαι τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, κύριο Κώστα Ροκονίδα, να προβεί στις ακόλουθες πράξεις:
-           
         Να ανακαλέσει την ανακοίνωσή του και να ζητήσει συγγνώμη από τον λαό της Πάρου γιατί ακόμη μια φορά δηλητηριάζει με ψέματα τον δημόσιο διάλογο.

-          Να ζητήσει συγγνώμη από τον Δήμαρχο Πάρου, κύριο Μάρκο Ι. Κωβαίο, και από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Υπενθυμίζουμε ευγενικά ότι αν δεν ήταν ο Δήμαρχος να διεκδικήσει με συντονισμένο τρόπο την υλοποίηση του έργου, μετά την ανάκληση της σχετικής απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, και την ένταξη του στο ΕΣΠΑ, η αφαλάτωση δεν θα είχε λειτουργήσει ποτέ.

-          Να εξηγήσει στον λαό της Πάρου γιατί ο ίδιος δεν ήταν ενημερωμένος για την εξέλιξη του έργου. Ποιος είναι ακριβώς ο λόγος της παρουσίας σας στο Δημοτικό Συμβούλιο κύριε Κ. Ροκονίδα;

Συν/να:
1.Έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
2. Ιστορικό Προμήθειας Αφαλάτωσης
3. Ένταξη Αφαλάτωσης 


Όλο το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                 
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                       Πάρος 22/05/2019
                                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 7371
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 84400             
Πληροφορίες: 22843-60151,22843-60141 
Fax:22840-23536

                                                                                      Προς: 1.Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                                                      2. Γραφείο Δημάρχου

                  

Θέμα : «Εκτελούμενα έργα οδοποιίας του Δήμου Πάρου».

 Σε συνέχεια δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα έργα που εκτελούνται αυτή την περίοδο, σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

1.    Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικού οδικού δικτύου
Στις 31 Ιουλίου 2018 Α.Δ.Σ 296/2018, εγκρίθηκε η μελέτη και η δημοπράτηση του έργου, προϋπολογισμού 520.000,00 Ευρώ που περιλαμβάνει την αποκατάσταση τμημάτων Δημοτικών οδών σε όλα τις Δημοτικές Κοινότητες.
Η λήξη του διαγωνισμού ήταν στις 24 Σεπτεμβρίου 2018.
Μετά από ενστάσεις υποψηφίων αναδόχων, υπογράφηκε η σύμβαση του έργου, στις 14 Μαΐου 2019.
Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη.
2.    Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Πάρου
Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 με την 390/2018 Απόφαση Οικ. Επιτροπής.
Η λήξη του διαγωνισμού ήταν στις 13 Νοεμβρίου 2018.
Υπογράφηκε η σύμβαση στις 14 Μαρτίου 2019.
Το έργο έχει ολοκληρωθεί.
3.    Αποκαταστάσεις πλακοστρώσεων
Στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 Α.Δ.Σ 389/2018, εγκρίθηκε η μελέτη και η δημοπράτηση του έργου.
Η λήξη του διαγωνισμού ήταν στις 15 Νοεμβρίου 2018.
Υπογράφηκε η σύμβαση στις 28 Μαρτίου 2019.
Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη.
4.    Επισκευή τοίχου Νεκροταφείου Προδρόμου
Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, στις 30 Νοεμβρίου 2018 με την 208/2018 Απόφαση Οικ. Επιτροπής.
Η λήξη του διαγωνισμού ήταν στις 22 Ιανουαρίου 2019.
Υπογράφηκε η σύμβαση στις 26 Μαρτίου 2019.
Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη.


Έχοντας υπόψη το παραπάνω ιστορικό των έργων, τις εορτές του Πάσχα κατά το μήνα Απρίλιο, τη δυνατότητα του κάθε αναδόχου για οργάνωση έναρξης των εργασιών του, την αυξανόμενη καθημερινά τουριστική κίνηση, είναι προφανές ότι τα έργα θα συμπέσουν και με τις εκλογές.

Οι ασφαλτοστρώσεις ξεκίνησαν μέσα από τους οικισμούς και θα συνεχιστούν στις Δημοτικές οδούς εκτός οικισμών.

Για το κεντρικό Επαρχιακό οδικό δίκτυο, αν και ο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητα, κάνουμε μικρές τοπικές παρεμβάσεις.

                                                                 
                                     Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
                                                                 Δήμου Πάρου

                                                                Ασημίνα Κούτλα

                                                         Μηχανολόγος Μηχανικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου