Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

Ανακοίνωση για το Επίδομα ΣτέγασηςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2019


ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ


ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: Δευτέρα με Παρασκευή 09:00 - 13:30
ΩΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: Δευτέρα με Παρασκευή 08:00 - 09:00 και  13:30 - 15:30

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

1) Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού,  οι υπογραφές θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ όλων των μελών.

2) ΑΜΚΑ  και  ΑΦΜ

3) Φωτοτυπία το Ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Το μισθωτήριο θα πρέπει: α) να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και  για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος (άρα 6 κατ’ ελάχιστον μήνες, έως ΚΑΙ τον Σεπτέμβριο του 2019), β) να έχει συναφθεί στο όνομα του αιτούντα.  

4) Φωτοτυπία του Λογαριασμού ΔΕΗ.
Εάν ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, απαιτείται η προσκόμιση φωτοτυπίας της άδειας διαμονής σε ισχύ ή φωτοτυπία της βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της.

5) Φωτοτυπία το IBAN


Αραμπατζή Αθηνά
Ψυχολόγος
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου
Τηλ. Επικ :2284025034
Email:  a.arabatzi@paros.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου