Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Ομιλία Δημάρχου Πάρου, Μάρκου Ι. Κωβαίου για το Λιμενικό Σύστημα Πάρου

Ομιλία Δημάρχου Πάρου Μάρκου Ι. Κωβαίου, στα πλαίσια του επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο «Φορείς Διαχείρισης και εποπτείας Λιμένων Ελλάδος, Υπάρχουσα κατάσταση, Προτάσεις Βελτίωσης» συνδιοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τον Δήμο Πάρου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην Πάρο 21 & 22 Σεπτεμβρίου 2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΕΠΑΛ Πάρου, στο Λιαροκόπι Παροικιάς. 

Απευθυνόμενος στον Παριανό λαό και τη κατασκευή του Νέου Εμπορικού Λιμένα, επισήμανε: Ακολουθεί η ομιλία του Δημάρχου Πάρου, Μάρκου Ι.Κωβαίου


 

 Το Αναπτυξιακό Σχέδιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου περιλαμβάνει δράσεις σε τρεις κατηγορίες:
Α. Έργα αναβάθμισης στο Λιμένα Πάρου και μεταφοράς λιμενικών δραστηριοτήτων σε νέες θέσεις.
Β. Έργα ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού στον τομέα της κρουαζιέρας και στον τομέα των σκαφών αναψυχής.
Γ. Έργα αναβάθμισης σε περιφερειακούς λιμένες και αλιευτικά καταφύγια της Πάρου και της Αντιπάρου.
Τα έργα του Αναπτυξιακού Σχεδίου διαθέτουν –τα περισσότερα- πλήρη ή σημαντικά προχωρημένη ωριμότητα και για πολλά από αυτά έχουν ολοκληρωθεί οι γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών και της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ)  και έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Ιδιαίτερη θέση στο λιμενικό σύστημα Πάρου-Αντιπάρου κατέχει βεβαίως ο Λιμένας Πάρου (Παροικιάς) λόγω του σημαντικού επιχειρησιακού του χαρακτήρα σε περιφερειακό, εθνικό, ακόμη και ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και επισήμως από την κατάταξή του:
-    Ως εθνικής σημασίας στο Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα και
-    Ως θαλάσσιος λιμένας διεθνούς σημασίας (Κατηγορία Α΄) του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών  σύμφωνα με την Απόφαση αρ. 1346/2001/ΕΚ της 22ας Μαΐου 2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 Αλλά και τα στατιστικά στοιχεία κίνησης (επιβάτες, οχήματα, εμπορεύματα), τα οποία αφενός τεκμηριώνουν κατά την τελευταία τριακονταετία σταθερά τη σημαντικότητα του Λιμένα Πάρου στο δίκτυο θαλάσσιων μεταφορών στον ελληνικό νησιώτικο χώρο και ευρύτερα, και αφετέρου επιβεβαιώνουν το μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης που κατά την τελευταία διετία έχει επαναφέρει τις ροές σε μεγέθη που είχαν καταγραφεί πριν την οικονομική κρίση και σε ορισμένους δείκτες τα έχει ήδη ξεπεράσει και τα οδηγεί σε διαχρονικά «ρεκόρ».Ενόψει αυτών των δεδομένων και προοπτικών, ο Δήμος Πάρου και η παριανή κοινωνία επιχειρεί με συγκροτημένες δράσεις και πρωτοβουλίες να οργανώσει ολοκληρωμένο σχέδιο εξυπηρέτησης της επιβατικής κίνησης και των εμπορευματικών ροών που τη συνοδεύουν λαμβάνοντας υπόψη:
-Τη φέρουσα ικανότητα του όρμου Παροικιάς ο οποίος φιλοξενεί τις λιμενικές εγκαταστάσεις
-Τη λειτουργία του όμορου οικισμού της Παροικιάς, ο οποίος εκτός από συγκοινωνιακό και διοικητικό κέντρο του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας, διαθέτει εξαιρετικής σημασίας ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία αλλά και έναν παραδοσιακό ιστό που διατηρεί ζωντανά τα χαρακτηριστικά της κυκλαδίτικης πολεοδομικής οργάνωσης, της διαχείρισης του χώρου και της ύλης, της λειτουργικής συγκρότησης και της μορφολογικής έκφρασης
Στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλιών το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου Αντιπάρου έχει αναθέσει σε ομάδα μελετητών τη σύνταξη του «Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) του Λιμένα Πάρου», όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία για λιμένες εθνικής σημασίας.
  


Έχει ολοκληρωθεί (το Σεπτ. 2016) και παραληφθεί το 1ο στάδιο της μελέτης του Master Plan, το οποίο αφορά:
-Την καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και προοπτικές, και
-Το Στρατηγικό Σχέδιο του Λιμένα.
Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη, οι στρατηγικοί στόχοι του Λιμένα Πάρου προσδιορίζονται για τις επιμέρους λειτουργίες που ασκούνται σε αυτόν, ήτοι: τις επιβατικές λειτουργίες, τις εμπορευματικές, τις τουριστικές, τις αλιευτικές και την εσωτερική οργάνωση του φορέα διαχείρισης και διοίκησης του λιμένα. Συγκεντρωτικά οι στόχοι αυτοί παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
 

   Σημειώνεται με βάση τα στοιχεία του πίνακα των στρατηγικών στόχων του Master Plan ότι:

-Για τις επιβατικές λειτουργίες, μακροπρόθεσμη πρόταση είναι η μεταφορά του επιβατικού λιμένα σε νέα κατάλληλη θέση, η οποία θα διαθέτει κατάλληλη πρόσβαση.

 -Για τις εμπορικές λειτουργίες η άμεση θέσπιση λειτουργικών περιορισμών για την άσκηση της δραστηριότητας στον υφιστάμενο Λιμένα Πάρου και στη συνέχεια

 – η μεταφορά του εμπορικού λιμένα σε κατάλληλη θέση (π.χ. όπως προτείνεται στην σχετική προκαταρκτική μελέτη που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών/Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών για τη θέση Φυρόγια - Βαρούχας της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας),

-Για τις τουριστικές λειτουργίες και ειδικότερα τον τομέα ανάπτυξης της κρουαζιέρας, προτείνεται η κατασκευή πλωτού αγκυροβολίου πολλών ναυδέτων καθώς και η επέκταση των υφιστάμενων χερσαίων λιμενικών υποδομών,

-Για τις τουριστικές λειτουργίες και ειδικότερα τον τομέα της εξυπηρέτησης των σκαφών αναψυχής (ιστιοπλοϊκά σκάφη, θαλαμηγοί/yachting κ.λ.π.) προτείνεται η δημιουργία καταφυγίου με επέκταση της υφιστάμενης λιμενικής υποδομής, στο ανατολικό τμήμα του όρμου της Παροικιάς όπου η προστασία από τον κυματισμό είναι καλύτερη και υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης περιορισμένης έκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων για την υποστήριξη του καταφυγίου. Στους στρατηγικούς στόχους του Master Plan τονίζεται ότι η ενίσχυση των υποδομών τουρισμού κρουαζιέρας μικρού και μεσαίου μεγέθους (ενδεικτικά κρουαζιερόπλοιων μήκους έως 150 μ.) και η ενίσχυση του  yachting, είναι οι προτεραιότητες ανάπτυξης του λιμένα και ο σχεδιασμός των έργων αναβάθμισης ή προσαρμογής των λιμενικών υπηρεσιών στις νέες απαιτήσεις θα πρέπει να γίνει εντός των περιορισμών που προκύπτουν από το θεσμικό, χωροταξικό και πολεοδομικό πλαίσιο και με γνώμονα την αρμονική συνύπαρξη με το φυσικό, κοινωνικοοικονομικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της Πάρου.
 Η προτεινόμενη από το Master Plan μεταφορά των επιβατικών και εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμένα σε νέα ή νέες θέσεις, θα δώσει μακροπρόθεσμα τη δυνατότητα αξιοποίησης της υποδομής του υφιστάμενου λιμένα και των επεκτάσεων που θα προταθούν στο Master Plan στην κατεύθυνση κυρίως της λειτουργίας του τουρισμού κρουαζιέρας μεσαίου μεγέθους και yachting.
Η ομάδα μελέτης του Master Plan βρίσκεται ήδη στο στάδιο ολοκλήρωσης του 2ου σταδίου του έργου, το οποίο αφορά:
-τις τεχνικές προτάσεις σε επίπεδο προκαταρκτικής μελέτης των έργων,
-την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγραμματικού Σχεδίου,
-την Μελέτη Κυματικής Διαταραχής,
-την Ακτομηχανική Μελέτη,
-τη Μελέτη Πλοήγησης και Ναυτιλιακού Σχεδιασμού των Λιμενικών Προσβάσεων, και
-την Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Δεδομένων και Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών/Δοκιμών.
Από την ομάδα μελέτης του master Plan έχουν κατατεθεί τρεις εναλλακτικές προτάσεις τεχνικού σχεδιασμού, οι οποίες αξιολογούνται από τις Υπηρεσίες του Δήμου Πάρου και το ΔΛΤΠΑ,  και έχουν επίσης τεθεί υπόψη των φορέων της ναυτιλίας που έχουν υποδειχθεί από το ΥΝΑΝΠ (Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού-ΠΕΠΕΝ, και Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας-ΕΕΚΦΝ), οι οποίοι έχουν εκφράσει ήδη τις απόψεις τους επί των προτεινόμενων τεχνικών λύσεων και έχουν γνωμοδοτήσει εγγράφως για το βέλτιστο σχεδιασμό από την πλευρά της λειτουργικότητας και της ναυτικής ασφάλειας και εξυπηρέτησης.
Οι γνωμοδοτήσεις αυτές έχουν τεθεί υπόψη της μελετητικής ομάδας του Master Plan, ώστε κατά το αμέσως επόμενο διάστημα να προχωρήσει στις κατάλληλες προσαρμογές του σχεδιασμού και να ολοκληρώσει το έργο της.  
  Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε την εξαιρετική σημασία που έχει η σύνδεση του Λιμένα Πάρου με το οδικό δίκτυο, ο επανασχεδιασμός του οποίου –με κατάλληλες ρυθμίσεις ή τεχνικές παρεμβάσεις- επίσης αποτελεί αντικείμενο του Master Plan που εκπονείται.
Είναι γνωστό, όπως και σε πολλές άλλες παράκτιες και νησιωτικές πόλεις που φιλοξενούν λιμάνια στην περιφέρειά τους, ότι κατά τη θερινή περίοδο, που οι ροές επιβατών και οχημάτων αυξάνονται δραματικά, η επιβάρυνση στις λιμενικές οδικές προσβάσεις και στο αστικό οδικό δίκτυο είναι τεράστια.
Η πόλη της Παροικιάς, αποτελώντας τη βασική πύλη εισόδου/εξόδου της Πάρου και της Αντιπάρου, δέχεται το μέγιστο βαθμό αυτής της επιβάρυνσης με συνέπειες στη λειτουργικότητα του δικτύου αλλά και αρνητικές επιπτώσεις στην προσέλκυση επισκεπτών.
Από τις αρχικές προσπάθειες σχεδιασμού της κυκλοφοριακής οργάνωσης που επιχειρήθηκαν στη σύνταξη του Master Plan, διαπιστώθηκαν οι αντικειμενικές δυσκολίες στην κατάρτιση εναλλακτικών προτάσεων που θα μπορούσαν να προσφέρουν ικανοποιητική λύση στο σοβαρό πρόβλημα της οδικής εξυπηρέτησης του λιμένα μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου.


 Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε την εξαιρετική σημασία που έχει η σύνδεση του Λιμένα Πάρου με το οδικό δίκτυο, ο επανασχεδιασμός του οποίου –με κατάλληλες ρυθμίσεις ή τεχνικές παρεμβάσεις- επίσης αποτελεί αντικείμενο του Master Plan που εκπονείται.
Είναι γνωστό, όπως και σε πολλές άλλες παράκτιες και νησιωτικές πόλεις που φιλοξενούν λιμάνια στην περιφέρειά τους, ότι κατά τη θερινή περίοδο, που οι ροές επιβατών και οχημάτων αυξάνονται δραματικά, η επιβάρυνση στις λιμενικές οδικές προσβάσεις και στο αστικό οδικό δίκτυο είναι τεράστια.
Η πόλη της Παροικιάς, αποτελώντας τη βασική πύλη εισόδου/εξόδου της Πάρου και της Αντιπάρου, δέχεται το μέγιστο βαθμό αυτής της επιβάρυνσης με συνέπειες στη λειτουργικότητα του δικτύου αλλά και αρνητικές επιπτώσεις στην προσέλκυση επισκεπτών.
Από τις αρχικές προσπάθειες σχεδιασμού της κυκλοφοριακής οργάνωσης που επιχειρήθηκαν στη σύνταξη του Master Plan, διαπιστώθηκαν οι αντικειμενικές δυσκολίες στην κατάρτιση εναλλακτικών προτάσεων που θα μπορούσαν να προσφέρουν ικανοποιητική λύση στο σοβαρό πρόβλημα της οδικής εξυπηρέτησης του λιμένα μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου. 
 Παράλληλα με την εκπόνηση του Master Plan του Λιμένα Πάρου βρίσκεται σε εξέλιξη, με αρμόδια προϊσταμένη αρχή/διευθύνουσα υπηρεσία τη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο σχεδιασμός του Νέου Εμπορικού Λιμένα Πάρου στη θέση Καμινάκι (Φυρόγια-Βαρούχας) της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας.

Ο Δήμος Πάρου και το ΔΛΤΠΑ κατά τα τελευταία τρία χρόνια με συνεχείς ενέργειες και παρεμβάσεις συνέβαλαν αποφασιστικά ώστε το έργο αυτό, είκοσι δύο χρόνια μετά την έναρξη της μελέτης του, το 1996, με φορέα το ΥΠΕΧΩΔΕ, να μπει σε τροχιά υλοποίησης με τελικό προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 16.100.000 € και προϋπολογισμό των έργων Α΄ Φάσης σε 7.200.000 €.  

Η θέση Καμινάκι (Φυρόγια - Βαρούχας) θεωρήθηκε ως καταλληλότερη σε σχέση με την προσβολή από τους κυματισμούς, την επίδραση στο φυσικό περιβάλλον, την απουσία συγκρουόμενων δραστηριοτήτων και την απουσία συγκροτημένου οικισμού σε γειτονία με τη ζώνη λιμένα.

Ως προς την ωρίμανση του έργου του Νέου εμπορικού Λιμένα, έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί το Προγραμματικό Σχέδιο, που περιλαμβάνει:
-Μελέτη για την πρόβλεψη των ροών και σχεδιασμό της προτεινόμενης διάταξης λιμένα,
-Σύνταξη τεχνικής έκθεσης του Προγραμματικού σχεδίου του λιμένα,
-Κυματική Μελέτη,
-Ακτομηχανική Μελέτη, και
-Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) του έργου.

Επί του Προκαταρκτικού Σχεδιασμού έχει δημοσιευτεί η θετική γνωμοδότηση της ΕΣΑΛ.
Με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 72110/03-07-2018 απόφαση του Αν. Υπουργού οικονομίας και Ανάπτυξης, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 και στη ΣΑΜ 090.
   Ο Δήμος Πάρου θεωρεί σκόπιμο και προτείνει:
-Το αντικείμενο μελετών που πρόκειται να ανατεθούν από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να περιλαμβάνει το σύνολο των λιμενικών εγκαταστάσεων (Α΄και Β΄φάσης) και να καλύπτει έτσι τα έργα που απαιτούνται για την πλήρη ανάπτυξη και ασφαλή λειτουργία του νέου λιμένα σε όλες τις συνθήκες καιρού,
-Ο νέος λιμένας να παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης, εκτός των εμπορικών πλοίων και μικρών επιβατικών-οχηματαγωγών πλοίων - τύπου παντόφλας.
Σχετικά με το αίτημα του Δήμου Πάρου έχει ενημερωθεί ήδη το ΥΝΑΝΠ, το οποίο δεσμεύτηκε να εξετάσει τις τεχνικές δυνατότητες παροχής και αυτού του είδους εξυπηρετήσεων στο νέο λιμένα.
Ο Δήμος Πάρου κατά την τελευταία τετραετία δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας στο νησί. Ειδικότερα:
-    Ο Δήμος Πάρου πραγματοποίησε στις 31-10-2015 συνάντηση εργασίας με θέμα «Ανάπτυξη Τουρισμού Κρουαζιέρας στην Πάρο και Δημιουργία Θαλάσσιων και Χερσαίων Εγκαταστάσεων Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Κρουαζιερόπλοιων».

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ), η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων δια του Προέδρου της Καθ. Κ. Κ. Μουτζούρη και προσωπικό του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι τοπικοί φορείς.

-    Το ΔΛΤΠΑ έχει αναθέσει την εκπόνηση μελέτης με θέμα «Συνθήκες Λιμενικής Κυκλοφορίας και Ελλιμενισμού Κρουαζιερόπλοιων σε Πλωτό Αγκυροβόλιο στον όρμο Παροικιάς Νήσου Πάρου».

Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και εντάσσεται στο υπό εκπόνηση Master Plan του Λιμένα Πάρου.

-          Το ΔΛΤΠΑ έχει αναθέσει μελέτη με θέμα «Προγραμματικό Σχέδιο των Θαλάσσιων και Χερσαίων Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Κρουαζιερόπλοιων στον Όρμο Νάουσας και Σκαφών Αναψυχής στον Όρμο Αγ. Ιωάννου Δέτη Νήσου Πάρου».

Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και εξετάζεται το ενδιαφέρον των ναυτιλιακών εταιρειών κρουαζιέρας για την σκοπιμότητα προώθησης των επόμενων σταδίων μελέτης του έργου.
 Σύμφωνα με τις δύο προαναφερόμενες προγραμματικές μελέτες, υπάρχει η δυνατότητα υποδοχής και εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων μικρού και μεσαίου μεγέθους (μήκους < 150 μ.) στον Όρμο Παροικιάς και μεγάλων κρουαζιερόπλοιων (μήκους 200 και πλέον μέτρων) στον Όρμο Νάουσας.
Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνική του Πλωτού Αγκυροβολίου Πολλών Ναυδέτων (Multiple-Buoy Mooring, MBM), και η μεταφορά των επιβατών από/προς τα κρουαζιερόπλοια προς/από τις χερσαίες λιμενικές εγκαταστάσεις θα γίνεται με λέμβους (λάντζες).
Ειδικά για τον Όρμο Παροικιάς, εξετάζεται  -στο υπό σύνταξη Μaster Plan- η δυνατότητα, εκτός από το Πλωτό Αγκυροβόλιο, και παραβολής (πλαγιοδέτησης) δεύτερου κρουαζιερόπλοιου σε χερσαίες λιμενικές εγκαταστάσεις στο ανατολικό τμήμα του όρμου.
Εκτός από τις προαναφερθείσες πρωτοβουλίες το ΔΛΤΠΑ έχει προχωρήσει σε μελέτες:

-Προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών προσκρουστήρων για την προστασία των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων του Όρμου Παροικιάς
-Διερεύνησης της δυνατότητας χρήσης πλωτών κατασκευών (τύπου «floating link span») ως συμπληρωματικών στοιχείων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς πλοία και επιβάτες στο Λιμένα Πάρου
-Κατασκευής Νέων Αιθουσών Αναμονής Επιβατών και Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου Λιμένα Πάρου, η οποία έχει ολοκληρωθεί σε επίπεδο προμελέτης και οριστικής μελέτης, έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου πολιτισμού/Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων και έχει τεθεί υπόψη της ομάδας μελέτης του υπό σύνταξη Master Plan προς ένταξη στον προγραμματικό σχεδιασμό του λιμένα.
 
Με ενέργειες του Δήμου Πάρου προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το έργο Κατασκευής Νέων Αιθουσών Αναμονής Επιβατών Λιμένα Πάρου, εντάχθηκε στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την πρόσφατη αναθεώρηση (Νοέμβριος 2017), γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα ένταξης και χρηματοδότησης του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, και έχουν προχωρήσει οι ενέργειες για την προώθηση της συγκεκριμένης πρότασης έργου προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.Σημαντικό λιμενικό έργο υπό εκτέλεση σήμερα στην Πάρο είναι η Βελτίωση και Επέκταση του Υφιστάμενου Αλιευτικού Καταφυγίου στην Αλυκή, Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του ΔΛΤΠΑ, με προϋπολογισμό της σύμβασης κατασκευής 2.555.507 € και εξελίσσεται κανονικά με βάση το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις που προβλέπονται με το ανωτέρω έργο αφορούν κυρίως την επέκταση του προσήνεμου μόλου και των μετώπων πρόσδεσης σκαφών (μόνιμα έργα και πλωτές προβλήτες) με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του καταφυγίου, την αύξηση της δυναμικότητας ελλιμενισμού σε αριθμό και μέγεθος σκαφών (τουλάχιστον 105 σκάφη διαφόρων κατηγοριών και διαστάσεων, με μήκος σκαφών από 8 έως 20 μ.), την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την αναμόρφωση και ανακατασκευή του παραλιακού μετώπου στην περιοχή του έργου.
Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΔΛΤΠΑ συμπληρώνει με έργα και δράσεις και σε άλλες λιμενικές εγκαταστάσεις (αλιευτικά και τουριστικά καταφύγια της Πάρου και της Αντιπάρου).
Ενδεικτικά προβλέπονται σημαντικές παρεμβάσεις ενίσχυσης και προστασίας, αποκατάστασης της θωράκισης και ανάπλασης του χερσαίου χώρου στις εξής λιμενικές εγκαταστάσεις:
- Αλιευτικό Καταφύγιο Αμπελά, Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας, ( προϋπολογισμός:1.154.480 €)
- Αλιευτικό Καταφύγιο Νάουσας,   (προϋπολογισμός:1.977.590 €)
- Αλιευτικό Καταφύγιο στο Πίσω Λιβάδι,    (προϋπολογισμός:1.902.760 €)
-    Κρηπίδωση μόλου Λιμένα Αντιπάρου, (προϋπολογισμός:988.790 €)

Τα παραπάνω έργα διαθέτουν πλήρη ή υψηλό βαθμό ωρίμανσης (επίπεδο οριστικής μελέτης και εγκρίσεις σε επίπεδο αδειοδότησης του έργου). Ειδικότερα, το έργο που αφορά το Αλιευτικό Καταφύγιο Αμπελά βρίσκεται σε υπογραφή σύμβασης.

Για την χρηματοδότηση των παραπάνω έργων έχουν υποβληθεί προτάσεις ένταξης:
-Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου 2017-2020 (Π.Δ.Ε./Εθνικοί Πόροι) και
-Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Παράλληλα προχωράει το πρόγραμμα:
Ι.     Χάραξης της Χερσαίας και Θαλάσσιας Ζώνης των λιμενικών εγκαταστάσεων της Πάρου και της Αντιπάρου.
ΙΙ.        Προμήθειας συστήματος επιτήρησης και πρόσβασης στις λιμενικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας ISPS
ΙΙΙ.  Επικαιροποίησης και έγκρισης των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων του Λιμένα Πάρου


ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝΤέλος, ο Δήμος Πάρου, σε συνεργασία με το ΔΛΤΠΑ, έχει εκπονήσει προκαταρκτικές μελέτες για την προστασία ακτών της Πάρου που έχουν υποστεί μακροχρόνια διάβρωση από την κυματική δράση. 

Οι προτεινόμενες λύσεις για τις ακτές Αμπελά και Δρυού για τις οποίες έχει προχωρήσει η διερεύνηση και ο σχεδιασμός αντιμετώπισης, στην παρούσα φάση αξιολογούνται ενόψει της προώθησης των επόμενων σταδίων (ακτομηχανική και οριστική μελέτη) και της υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης σε σχετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ ή Κοινοτικών Πρωτοβουλιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ή του Ταμείου Συνοχής.

Ο Δήμος Πάρου, σε συνεργασία με το ΔΛΤΠΑ, έχει θέσει στις βασικές προτεραιότητες των στόχων του την ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών που διαθέτει, τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό τους και τη μεταφορά των δραστηριοτήτων τους σε νέες θέσεις, όπου αυτό είναι απαραίτητο για την ισόρροπη και συνολική ανάπτυξη του νησιού.
Ο ρυθμός αύξησης του τουριστικού προϊόντος απαιτεί καινοτόμες λύσεις που στο παρελθόν δεν είχαν εξεταστεί ή αξιολογηθεί στο βαθμό που απαιτείται. Η επιμονή σε διορθωτικές λύσεις που δοκιμάστηκαν στο παρελθόν δεν μπορεί πλέον να δώσει απαντήσεις στις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ποιοτικές απαιτήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.
Η συνδρομή της πολιτείας και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητη σε αυτή την προσπάθεια, διότι καθορίζουν τους όρους σε εθνικό επίπεδο και τις επιλογές σε περιφερειακό επίπεδο, αντίστοιχα. 


  


 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου