Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

Ανακοίνωση για τη Μεταστέγαση του Κέντρου Κοινότητας Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, από 2-5-2017 ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου μας. Είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ως πράξη ενταγμένη στον άξονα προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». 

Οι ειδικότητες που απασχολούνται σε αυτό και υποστηρίζουν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας είναι της Κοινωνικής Λειτουργού και της Ψυχολόγου. Το Κέντρο Κοινότητας είναι μία δομή η οποία παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου μας, μέσα από τη λειτουργία ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Το Κέντρο Κοινότητας στεγάζεται πλέον στην Δημοτική Κοινότητα Παροικίας, έναντι του Δημαρχείου Πάρου. Λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε ημέρες την εβδομάδα, Δευτέρα έως Παρασκευή επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα 08:00 – 16:00. Το τηλέφωνο του Κέντρου είναι το 22840 25034 και τα email επικοινωνίας είναι για την Κοινωνική Λειτουργό το afrantzeskaki@paros.gr και για τη ψυχολόγο το a.arabatzi@paros.gr. Επίσης, κάθε Τρίτη θα εξυπηρετούνται οι κάτοικοι της Αντιπάρου τις ίδιες ώρες, στο κτήριο του πρώην ΚΕΠ Αντιπάρου.    
Η Αντιδήμαρχος Πάρου 
Δώρα Σαρρή-Παπακυρίλου
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου