Τρίτη 24 Απριλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Συνέχιση των εργασιών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Αλυκής
Από σήμερα 24/04/2018, συνεχίζεται η εκτέλεση του έργου «Έργα λειτουργίας – βελτίωσης-επέκτασης υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου στην Αλυκή (Αγκαιριά) Δήμου Πάρου ν.Πάρου Ν. Κυκλάδων»,  προϋπολογισμού 4.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδότησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου.

Με την υπ’αριθ. 23863/Φ.4.3 Δ.Τ.Ε. Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ξεπεράστηκαν  οι τυπικές γραφειοκρατικές διαδικασίες και ένα μεγάλο έργο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή ακολουθεί την πορεία ολοκλήρωσής του.

Με έγγραφά της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου, ενημέρωσε σχετικά το Λιμεναρχείο Πάρου καθώς και την ανάδοχο εταιρεία P.C.Development S.A. για την επανέναρξη των εργασιών.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου