Τρίτη 4 Ιουλίου 2017

Δελτίο Τύπου - Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2016

        
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Πάρος, 4 Ιουλίου 2017
               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              
                    ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                                                                                                       
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
                                         
         
                                                        
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2016


            Την  Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου πραγματοποιήθηκε η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τον «Απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006).

            Ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος παρουσίασε τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Aρχής για το έτος 2016, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση του Δήμου και την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος.

            Παρουσιάσθηκαν αναλυτικά οι δράσεις ανά Διεύθυνση και Τομέα, καθώς επίσης το έργο και οι δράσεις όλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Πάρου

            Ο Δήμαρχος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσους συνέβαλαν με τη διαρκή συμβολή τους, - μέσα από μία συντεταγμένη πορεία στην πρόοδο και τη καθημερινή δημοτική αλλαγή - προς ένα συνεχώς βελτιούμενο προς κάθε κατεύθυνση Δήμο Πάρου.

            Προς ενημέρωσή σας, η παρουσίαση του απολογισμού έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και μπορείτε να την βρείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://dimosparou.blogspot.gr/2017/07/2016.html

Πλήρες κείμενο του Απολογισμού Πεπραγμένων Δήμου Πάρου έτους 2016 μπορείτε να κατεβάσετε ΕΔΩ!!

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου