Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

Πρόσκληση για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης                          
                   
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Πάρος, 19 Aπριλίου 2017  
               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                Αριθ.  Πρωτ: 4279
                   ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                             
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
          
    Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου                              Προς:   Πίνακας Αποδεκτών
    Ταχ. Κώδικας: 84400                                                        
        Τηλέφωνο:   2284360129                                                
        FAX: 22840-22078                                                          
        e.mail: grafeiodimarhou@paros.gr                                   
                                                                                                 

                                                                                                                   
         ΘΕΜΑ:   «Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»
         
       Παρακαλούμε εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας επιστολής να ορίσετε τον εκπρόσωπό σας προκειμένου να οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, η οποία γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος που παραπέμπονται σ’ αυτήν από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο και αποτελείται από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.
    

                                                                     Ο Δήμαρχος  Πάρου  
  

                                                                      Μάρκος Ι. Κωβαίος 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


1.      Εμπορικό Σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου
2.      Τοπικοί Επαγγελματικοί Σύλλογοι
3.      Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων
4.      Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων
5.      Σωματεία Εργαζομένων Ο.Τ.Α. και Νομικών του Προσώπων
6.      Επιστημονικοί Σύλλογοι
7.      Αθλητικοί Σύλλογοι
8.      Πολιτιστικοί Σύλλογοι
9.      Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτών
Λοιποί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου