Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

Συνάντηση Ομάδας Ενημέρωσης Αλλοδαπών για τις Ανεμογεννήτριες

Η επιτροπή αγώνα κατά των Ανεμογεννητριών,

καλεί τους αλλοδαπούς φίλους και κατοίκους της Πάρου σε συνάντηση, την Τετάρτη 22 Μαρτίου στις 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου  Πάρου.
Θα γίνει ενημέρωση για το θέμα και συζήτηση για την οργάνωση της κινητοποίησης και την  παρουσία τους στη συγκέντρωση την Κυριακή 26 Μαρτίου και ώρα 11:00 στη Πλατεία Μαντώς  Μαυρογέννους. The race committee against the Windturbines

invites foreign residents and friends of Paros to a meeting, on Wednesday 22 March at 11:00, in the Municipality of Paros Chamber.

There  will be held a briefing on the subject and a discussion how to organize and to mobilize their presence in the forthcoming protest, on Sunday, March 26 at 11:00 at Manto Mafrogennous Square.
Le comité Actions contre les Eoliennes,

invite les amis et habitants de Paros d'origine étrangère à une réunion, mercredi 22 Mars à 11h. à la mairie de Parikia, salle de conférences.

Une information et une discussion auront lieu afin de définir l'organisation de leur mobilisation et de leur présence lors de la manifestation, dimanche 26 Mars à 11h. place Mando Mavrogennis.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου