Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

                   
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                 Πάρος, 13/03/2017
ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΡΟΥ»


Οι προοπτικές οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης της Πάρου συνδέονται άμεσα με τη σωστή λειτουργία του Λιμανιού της Παροικιάς, για τον λόγο αυτό, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου προχωρά στην επισκευή του κεντρικού προβλήτα του.
Το συνολικό κόστος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 135.000 ευρώ. Στόχος είναι  το λιμάνι της Παροικιάς να εξυπηρετεί, όσο το δυνατόν καλύτερα και με ασφάλεια τα σκάφη κατά την άφιξη τους και να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.
            Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν με την παρούσα εργολαβία έχουν ως κατωτέρω:  
·   Καθαίρεση της ανωδομής και ανακατασκευή σε όλο το μήκος του βόρειου τμήματος του κεντρικού προβλήτα
·       Κατασκευή νέας ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα στην θέση πρόσδεσης 1 η οποία θα είναι ενιαία με την υπάρχουσα στις θέσεις πρόσδεσης 2,3.
  •  Κατασκευή νέου δαπέδου με ειδική αντιολισθητική επεξεργασία και επίπαση ειδικού        σκληρυντικού υλικού κατά την σκυροδέτηση.
  •   Κατασκευή υποδομής ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης

            Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τη μελέτη και την επίβλεψη της     Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου