Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

Ενέργειες Επάρχου Πάρου κ. Μπιζά για τις Ανεμογεννήτριες

Σε συνέχεια της ενημέρωσης των συλλογικών φορέων, των κατοίκων και των φίλων της Πάρου για τις Ανεμογεννήτριες και εν όψει της προγραμματισμένης ανοιχτής συζήτησης στις 24 Φεβρουαρίου 2017, στο Δημαρχείο Πάρου, σας παραθέτουμε τις ενέργειες του Επάρχου Πάρου κ. Μπιζά, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν διαδικτυακά.
Επιστολή 1η
ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη για την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων με τις επωνυμίες : ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε. & ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε. στο νησί της Πάρου από το έγγραφο με α.π. 88778/14-12-2015 που μας αποστείλατε μέχρι και σήμερα.

Επιστολή 2η
ΠΡΟΣ:  1. Α.Τ. Πάρου, 2. Λιμεναρχείο Πάρου
ΚΟΙΝ: Δήμος Πάρου
                                    
ΘΕΜΑ: Διέλευση μεγάλων οχημάτων από το οδικό δίκτυο ν. Πάρου
Σχετ:1. Το άρθρο 53 του Ν. 2696/1999 «Περί κυρώσεως κώδικα οδικής κυκλοφορίας».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1161/77 περί «Μεγίστων ορίων, διαστάσεων και βαρών, των αυτοκινήτων οχημάτων κ.λ.π.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών, παρακαλούμε για τον έλεγχο μεγάλων οχημάτων, που οφείλουν να έχουν τις κατάλληλες άδειες διέλευσης προκειμένου να μετακινηθούν στο οδικό δίκτυο του νησιού.  


Επιστολή 3η
ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα αντίγραφα των γνωμοδοτήσεων που έχετε χορηγήσει για την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων με τις επωνυμίες : ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε. & ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου