Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - Ο Δήμος Πάρου θέτει σε εφαρμογή το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας


 

 

 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Πάρος, 02 Μαρτίου 2021

        ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

                         ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

                    ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Πάρου θέτει σε εφαρμογή το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

 

·         Στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24.02.2021 διαδικτυακά, παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε η τελική Φάση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Παροικιάς.

·         Ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ», κ. Στέλιος Ευσταθιάδης, παρέθεσε τους μετρήσιμους στόχους και τις προτεραιότητες της μελέτης που εκπονήθηκε σε συνεργασία με ομάδα επιστημόνων του Μετσόβειου Πολυτεχνείου.

Το ΣΒΑΚ εκπονήθηκε σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία καθώς και τις βέλτιστες  ευρωπαϊκές προδιαγραφές και πρακτικές. Διαθέτει ξεκάθαρο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, και σκοπός του είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών, με όρους βιώσιμης κινητικότητας. Αποτελεί παράλληλα απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα νέα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σχετικά με τις μεταφορές, εξασφαλίζοντας στον Δήμο Πάρου τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά στη διεκδίκηση πιστώσεων από τους κρατικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος, ανέφερε σχετικά: «Η έγκριση του ΣΒΑΚ Παροικιάς από το Δημοτικό Συμβούλιο, τοποθετεί την Πάρο ανάμεσα στους πρωτοπόρους Δήμους ανά την Ελλάδα που θα θέσουν σε εφαρμογή Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. H συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί τη λύση του μέλλοντος στην πορεία για να μετατρέψουμε την Πάρο σε έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό και έναν τόπο βιώσιμης ανάπτυξης, φιλικό στους κατοίκους και στους επισκέπτες του. »

Ειδικότερα, η μελέτη βασίστηκε στα  εναλλακτικά σενάρια κινητικότητας για την Παροικιά που αναπτύχθηκαν στην Πρώτη Φάση. Παράλληλα, συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε, και σε συνδυασμό με τις αρχές που απορρέουν από τη διατύπωση του οράματος για την πόλη, προβαίνει στον προσδιορισμό του στρατηγικού χαρακτήρα του ΣΒΑΚ, καθορίζοντας τις προτεραιότητές του. Το εγκεκριμένο σενάριο διαχείρισης της κινητικότητας αναλύεται στο επιχειρησιακό σκέλος του Σχεδίου, όπου ορίζονται οι ειδικοί στόχοι προς εκπλήρωση σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, και παράλληλα εξειδικεύονται μέτρα και παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών.

Σε αντίθεση με την πρόταση της αντιπολίτευσης, η οποία ήταν αποσπασματική σε επίπεδο αναλύσεων και δεδομένων,  χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν τις ανάγκες του νησιού, των κατοίκων και των επαγγελματιών, το ΣΒΑΚ τοποθετεί όλες τις παραμέτρους των μετακινήσεων σε έναν ευρύ σχεδιασμό, χωρίς να εξαντλείται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα, δίνεται προτεραιότητα στην πεζή μετακίνηση και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε σχέση με τα ΙΧ. Με ποικιλία προτάσεων που περιλαμβάνουν λεωφορεία με εναλλακτικά καύσιμα, προσβάσιμα από ΑμεΑ, δημιουργία οδών με χαμηλές ταχύτητες και κατάλληλων υποδομών για τα ποδήλατα, νέες τεχνολογίες για την ενημέρωση των κενών θέσεων στους οργανωμένους χώρους στάθμευσης, ειδική φύτευση του περιβάλλοντος χώρου καθώς και πολλά ακόμη, το ΣΒΑΚ συμβολίζει το όραμα για μια πόλη πιο φιλική και ανθρώπινη για τις επόμενες γενιές.

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου