Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019

Διακοπή Κυκλοφορίας στην Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους λόγω εργασιών


                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Πάρος, 04 Νοεμβρίου 2019  
               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                            ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                            
              ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ            
            

Ανακοίνωση για τη διακοπή κυκλοφορίας

στην Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους λόγω εργασιών

 

Ο Δήμος Πάρου ενημερώνει τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής ότι από την Τετάρτη 06 Νοεμβρίου 2019, θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας στην Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους λόγω εργασιών επισκευής/αντικατάστασης των εσχαρών υδροσυλλογής όμβριων υδάτων οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός 10-15 ημερών.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από συνεργείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και στα σημεία των παρεμβάσεων θα τοποθετηθούν προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης. Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν σε δύο φάσεις:

Διακοπή της κυκλοφορίας και εκτέλεση των εργασιών στο τμήμα Α΄ της πλατείας (από «Porto Cafe» έως «Τράπεζα Πειραιώς») με εξυπηρέτηση των οχημάτων από την είσοδο του «Ασπρονήσι» (τμήμα Β΄της πλατείας)

Διακοπή της κυκλοφορίας και εκτέλεση των εργασιών στο τμήμα Β΄ της πλατείας (από «Ασπρονήσι» έως «Τράπεζα Πειραιώς») με εξυπηρέτηση των οχημάτων από την είσοδο του «Porto Cafe» (τμήμα Α΄ της πλατείας)

Θα υπάρξει πρόβλεψη για τη διέλευση οχημάτων σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Για τις ημέρες των εργασιών και για όλες τις ώρες απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων εντός της πλατείας.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου