Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018

Ενημέρωση για το Κυκλοφοριακό στην Παροικιά


          


                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πάρος, 22 Ιουνίου 2018
               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             
                 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                                     
             ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
        
Ενημeρωση για το Κυκλοφοριακo στην Παροικιa

Στόχος της σημερινής Δημοτικής Αρχής ήταν και παραμένει η εκπόνηση ενός μακρόπνοου Χωροταξικού – Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού για το κυκλοφοριακό της Παροικιάς και την ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος σε βάθος χρόνου.

Οι μεμονωμένες ή/και εποχικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που γίνονται σήμερα για να δίνονται προσωρινές λύσεις σε ένα χρόνια άλυτο πρόβλημα, δε βελτιώνουν την κατάσταση. Γι’ αυτό με πολύ φροντίδα για την πόλη και τους κατοίκους της Παροικιάς αλλά και σεβασμό στην ιστορία και τον πολιτισμό της, αναζητούμε λύσεις για το κυκλοφοριακό της, και σας παραθέτουμε τις ενέργειές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και που αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού για το λιμάνι της.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ & MASTER PLAN

 • ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 59/9-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 197.981,85 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΡΟΥ»

 • ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 24/27-03-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 • ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 42/29-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100/27-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΚΑΙ  ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ  Η  ΜΕΛΕΤΗ  ΣΤΟ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΣΧΗΜΑ CNWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΕ-ΤΕΚΕΜ ΑΕ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΓΟΥΤΑΣ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΟΝΗ ΚΛΕΑΝΘΗ ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΑΛΙΚΗ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 63.195,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 68,36%

 • 28/1& 18/5 2015 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ « ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ»

 • 01-07-2015        ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ « ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ»

 • 14-07-2015        ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»

 • 27-11-2015        ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ»

 • Η ΥΠ’ΑΡ. 100/27-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8720/08-02-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

 •  5-4-2016           ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ        « ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ»

 • 22-4-2016 ΣΥΣΚΕΨΗ/ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ-ΣΤΟΧΟΙ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

 • 19-08-2016        ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

 • 10-01-2017        ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΣΤΑΔΙΟΥ –ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΜΕΝΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ»

 • 13-11-2017        ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ)  ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

 • 08-12-2017        ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ»

 • 09-02-2018        ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΟΛΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ

 • 27-03-2018        ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΟΛΙΑ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ

 • 12-06-2018        ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ»

Τέλος, οι επιμέρους μελέτες και μελετητικές εργασίες που θα εκπονηθούν από τον ανάδοχο της μελέτης «ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥ» και αφορούν το κυκλοφοριακό – συγκοινωνιακό, είναι οι εξής:

 • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης λιμένα : Λιμενική δραστηριότητα τελευταίας 10ετίας, υφιστάμενες εγκαταστάσεις (οδική σύνδεση λιμένα, χώρου στάθμευσης, κυκλοφοριακή οργάνωση σε σχέση με τον εσωτερικό ιστό, εσωτερική οδοποιία)

 • Σχεδιασμός χερσαίων υποδομών και ελευθέρων χώρων – πολεοδομική οργάνωση (σε προκαταρκτικό επίπεδο): κυκλοφοριακή οργάνωση λιμένα και οργάνωση των οδικών συνδέσεων με τον αστικό ιστό, τεκμηρίωση των προτεινόμενων έργων – με συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου