Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

Εργασίες διαγράμμισης στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης Ρ3 & Ρ4
                                             


         


          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Πάρος, 16 Φεβρουαρίου 2018
               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              
                  ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ      
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 θα ξεκινήσουν οι εργασίες διαγράμμισης στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης P3 (Γράβαρης) και P4 (Ανάργυρος) της Παροικίας.

Παρακαλούμε όπως απομακρύνετε τα οχήματά σας από τους προαναφερόμενους χώρους έως την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018. Όσα οχήματα δεν απομακρυνθούν εντός της παραπάνω προθεσμίας θα περισυλλεχθούν από τον Δήμο με την χρήση γερανοφόρου οχήματος. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου