Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Δελτίο Τύπου - Μείωση των Δημοτικών τελών σε όλους και απαλλαγή για τις ευπαθείς ομάδες πολιτών με τουλάχιστον δύο (2) κοινωνικοοικονομικά κριτήρια         

          
   
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Πάρος, 13 Νοεμβρίου 2017
              ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             
                    ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                                                                                                       
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
                                                                       
                             

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μείωση των Δημοτικών τελών σε όλους και απαλλαγή για τις ευπαθείς ομάδες πολιτών με τουλάχιστον δύο (2) κοινωνικοοικονομικά κριτήρια

Το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, τη μείωση των δημοτικών τελών, συνολικού ύψους 208.252,24  € ετησίως με το ποσοστό της μεσοσταθμικής μείωσης των δημοτικών τελών να υπολογίζεται σε 7,11%.

Για τις ευπαθείς ομάδες αποφασίστηκε η συνέχιση των ισχυουσών απαλλαγών και μειώσεων, για την κύρια κατοικία, ενώ δίνεται επιπροσθέτως η δυνατότητα απαλλαγής των δημοτικών τελών, σε όσους πολίτες συνδυάζουν τουλάχιστον  δύο (2) από τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που θέτει ο νόμος.

Η Δημοτική Αρχή, παρόλο που διανύουμε μια περίοδο γενικευμένης οικονομικής κρίσης, χάρη στη αποτελεσματικότητα και την ορθή χρήση των οικονομικών του Δήμου, κατάφερε να διατηρήσει έναν δήμο οικονομικά εύρωστο και αυτάρκη, που  παραμένει δίπλα στις ανάγκες των νοικοκυριών και των επαγγελματιών.
Η ενίσχυση και προστασία της οικογένειας, των ευπαθών ομάδων, των αδυνάτων και πασχόντων, και η εφαρμογή κοινωνικής αλληλεγγύης κόντρα στη σημερινή ανθρωπιστική κρίση και την οικονομική εξαθλίωση που βιώνουμε ως χώρα, είναι η απόλυτη προτεραιότητα της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Πάρου.
Στόχος μας είναι, να συνεχίσουμε να κάνουμε  μικρά και μεγάλα βήματα εξέλιξης και προόδου για την ανάπτυξη του τόπου, την ευημερία των πολιτών μας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται στο νησί της Πάρου.
Πιο συγκεκριμένα, μετά την αναπροσαρμογή τους, οι συντελεστές των Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για τον Δήμο Πάρου διαμορφώνονται ως εξής:

Δημοτικές – Τοπικές Κοινότητες
Συντελεστές Κατοικιών
Συντελεστές Καταστημάτων (Γενική Χρήση)
Παροικία
1,25 σε 1,06
3,76 σε 3,75
Νάουσα
1,25 σε 1,06
3,76 σε 3,75
Μάρπησσα
1,20 σε 1,06
2,76 σε 2,75
Αγκαιριά
1,20 σε 1,06
1,80 σε 1,79
Αρχίλοχος
1,20 σε 1,06
1,30 σε 1,29
Κώστος
1,20 σε 1,06
1,30 σε 1,29
Λεύκες
1,20 σε 1,06
1,30 σε 1,29

Επιπλέον, για τις ευπαθείς ομάδες:

·         Μείωση κατά 30%, για άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79%
·         Μείωση κατά 50% για τις πολύτεκνες οικογένειες και τις τρίτεκνες οικογένειες  που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.3296/2004 άρθρο 1, παρ. 11 (ΦΕΚ 253/τ.Α΄/14-12-2004)
·         Μείωση κατά 50%  σε άτομα με ειδικές ανάγκες (άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, Νεφροπαθείς, άποροι, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι.
  • Μείωση κατά 100% σε άτομα που ανήκουν σε δύο τουλάχιστον από τις άνω κατηγορίες ευπαθών ομάδων, προσκομίζοντας ως επιπλέον δικαιολογητικό έγγραφη γνωμάτευση από τους κοινωνικούς λειτουργούς του Δήμου και των προϊσταμένων τους.

Οι ανωτέρω μειώσεις  αφορούν την κύρια κατοικία τους και με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια της ΚΥΑ 494/07-04-2015(ΦΕΚ 577 Β /09-04-2015).

Οι ενδιαφερόμενοι που τηρούν τα κριτήρια και επιθυμούν να αιτηθούν την πλήρη απαλλαγή των δημοτικών τελών, θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Πάρου. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου