Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Δελτίο Τύπου - Δημοπράτηση του έργου "Κατασκευή Συνοδών Έργων για τη λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στη θέση Πέπονας Παροικιάς"

      

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Πάρος, 30 Oκτωβρίου 2017
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             
       ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                                                                                             
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

                                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένα έργο ζωτικής σημασίας για το νησί της Πάρου, 
με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ανακοινώνουμε τη δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή Συνοδών Έργων για τη λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στη θέση Πέπονας Παροικιάς», που έλαβε χώρα την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017.

            Το έργο είναι ενταγμένο στον άξονα προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου» ανέρχεται σε 740.000,00 € και αφορά την κατασκευή των συνοδών έργων για τη λειτουργία των δύο μονάδων αφαλάτωσης, συνολικής απόδοσης 2.500 m3/h πόσιμου νερού ημερησίως, με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης, στη θέση «Πέπονας» Παροικίας. 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε για να φτάσουμε στη δημοπράτηση του έργου, ήταν πολλές. Όμως, ο Δήμος Πάρου και η Δ.Ε.Υ.Α.Π. με αλλεπάλληλες επιστολές και προσωπικές επισκέψεις του Δημάρχου Πάρου και των στελεχών του στις αρμόδιες υπηρεσίες, κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις,  χωρίς τις οποίες θα ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου.

Με το έργο αυτό, το νησί της Πάρου θα διαθέτει μία επιπλέον ολοκληρωμένη σύγχρονη μονάδα αφαλάτωσης, φιλική προς το περιβάλλον, που θα διασφαλίζει ικανοποιητικό κόστος λειτουργίας και υψηλή αξιοπιστία.  


Συνοδευτικά έγγραφα :


  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου