Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Διανομή Δωρεάν Ξυλείας 

 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Πάρος    16-10-17

   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Aριθ.πρωτ:  15741           

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Πάρου μετά την 285/8-9-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα προβεί στη διάθεση δωρεάν ξυλείας κατά προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας:

Α.            Μονογονεϊκές  οικογένειες
Β.            Πολύτεκνες – τρίτεκνες οικογένειες
Γ.            Άτομα με ειδικές ανάγκες – ικανότητες (ΑΜΕΑΙ)
Δ.           Άνεργοι

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Πάρου.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται:

1.            Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2.            Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.            Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού

                                              Με εντολή Δημάρχου
                                            Ο Αντιδήμαρχος Πάρου Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου