Τρίτη 9 Μαΐου 2017

Έναρξη Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας
                   


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Πάρος 2-5-2017
NOMOΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής                                                        
Μέριμνας, Παιδείας και
Πολιτισμού
Γιώργος Ανδρεάδης                                                                                            
Τηλ. 22843 60115                                                                                             
 Mail: g.andreadis@paros.gr                                            


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι από 2-5-2017 ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου μας. Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016. Το Κέντρο Κοινότητας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ως πράξη ενταγμένης στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο». Οι ειδικότητες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας είναι μία Κοινωνική Λειτουργός και ένας Ψυχολόγος.

Βασικές αρχές λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, περιλαμβάνει υποχρεωτικά 3 κεντρικούς άξονες:
  1. Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών
  2. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
  3. Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Το Κέντρο Κοινότητας είναι δομή η οποία παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου μας, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.


Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης του Κέντρου Κοινότητας και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστα Εγγυημένο Εισόδημα», ΑμΕΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες πληθυσμού.

Στις ευπαθείς ομάδες ανήκουν:

· Άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ) 
· Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια κ.λπ.
· Άστεγοι
· Μακροχρόνια άνεργοι
· Θύματα ενδοοικογενειακής βίας
· Ανήλικοι παραβάτες
· Χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών
· Φυλακισμένοι και αποφυλακισμένοι
· Μειονότητες και άτομα με πολιτιστικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες
· Παλιννοστούντες
· Μετανάστες
· Πρόσφυγες
· Αιτούντες άσυλο


Ωράριο Λειτουργίας.

Το Κέντρο Κοινότητας θα στεγαστεί προσωρινά στη Νάουσα δίπλα στο κτήριο που φιλοξενεί το Πρότυπο Εθελοντικό Κέντρο Κυκλάδων για τα Α.Μ.Ε.Α.Ι., που βρίσκεται στη θέση Βαλεντή της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας, θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε ημέρες την εβδομάδα, Δευτέρα έως Παρασκευή επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα 08:00 – 16:00. Το προσωρινό τηλέφωνο και φαξ του Κέντρου είναι το 22840 51624 και τα mail επικοινωνίας είναι για την Κοινωνική Λειτουργό μας το afrantzeskaki@paros.gr και για τον ψυχολόγο μας το istamatis@paros.gr Επίσης κάθε Τρίτη το Κέντρο Κοινότητας θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της Αντιπάρου τις ίδιες ώρες και θα στεγάζεται στο κτήριο του πρώην ΚΕΠ Αντιπάρου.
Η Αντιδήμαρχος

Θεοδώρα Σαρρή
     Κωδικός ΟΠΣ : 500 2005    (Κωδ. Απόφασης 1903)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου