Τρίτη 23 Μαΐου 2017

Πρόταση σχεδιασμού για την αναβάθμιση των υπηρεσιών στον Λιμένα Πάρου

                                               
Μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Πάρου κ. Μάρκου Κωβαίου και του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου κ. Σταύρου Καραχάλιου, την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση / διαβούλευση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με θέμα:

"Η χρήση πλωτών κατασκευών (τύπου “floating linkspan”)
ως συμπληρωματικών στοιχείων
σε υφιστάμενες χερσαίες λιμενικές εγκαταστάσεις -
Προτάσεις σχεδιασμού για την αναβάθμιση των υπηρεσιών
στον Λιμένα Πάρου",

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδιασμού του “Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) του Λιμένα Πάρου”, παρουσιάστηκαν εναλλακτικές προτάσεις με τη χρήση πλωτών λιμενικών στοιχείων (ναυπηγημάτων) για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του λιμένα προς πλοία, οχήματα και επιβάτες, με έμφαση στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Γεώργιος Καράβολος, Πρόεδρος της Εταιρείας SEAMARK MARINE, ο οποίος παρουσίασε την τεχνολογική μέθοδο των πλωτών λιμενικών στοιχείων, καθώς και τον προκαταρκτικό σχεδιασμό της εφαρμογής τους στον λιμένα της Παροικιάς και συγκεκριμένα στην περιοχή του παραλιακού μετώπου Αγίου Νικολάου και περιμετρικά-εξωτερικά της προβλήτας Βίντζι.

Η προμελέτη με την συνολική πρόταση προβλέπει συνδυαστικά τη δημιουργία:
-    πλωτού διαδρόμου εξυπηρέτησης 104 οχημάτων που θα αναμένουν την επιβίβαση στα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία,
-        πλωτής αποβάθρας παραβολής κρουαζιερόπλοιων μήκους μέχρι 150μ.,
-     θέσεων παραβολής επιβατικών πλοίων ή mega-yacht μήκους ως 60μ. δίπλα στην υπάρχουσα κύρια προβλήτα,
-       δύο (2) κτηρίων που θα μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες του λιμένα (αίθουσα επιβατών ακτοπλοΐας και κρουαζιέρα) ή πολιτιστικές χρήσεις, και
-       αγκυροβολίου (μικρής μαρίνας) σκαφών αναψυχής δυναμικότητας 30 σκαφών ή περισσότερων, ανάλογα τις διαστάσεις τους.

Τα στοιχεία που συνθέτουν τη συνολική πρόταση είναι δυνατό να υλοποιηθούν τμηματικά, σε διαφορετικές φάσεις, με απλή συναρμολόγηση (προσθήκη) των επόμενων στις προηγούμενες, ανάλογα με τις προτεραιότητες και τον προγραμματισμό του έργου.

Ακολούθησε συζήτηση από τους παρευρισκομένους, κατά την οποία αξιολόγησαν συνολικά την πρόταση που παρουσιάστηκε ως θετική παρέμβαση που αναβαθμίζει και διευρύνει τις παρεχόμενες εξυπηρετήσεις στον Λιμένα Πάρου και δημιουργεί νέες δυνατότητες στο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού (κρουαζιερόπλοια και σκάφη αναψυχής).

Βασικά πλεονεκτήματα της πρότασης για το Λιμένα Πάρου είναι τα ακόλουθα:
-          οι πλωτές λιμενικές κατασκευές δεν αποτελούν μόνιμα έργα,
-          η επιτόπου εγκατάσταση των πλωτών στοιχείων γίνεται χωρίς αγκύρωση στο θαλάσσιο βυθό, δεδομένου ότι η πρόσδεση τους γίνεται με ειδικό σύστημα κινητών βραχιόνων (quick fit arms) που κλειδώνουν σε δέστρες πακτωμένες στη στεριά, και έτσι δεν επηρεάζουν κατά την τοποθέτηση και λειτουργία τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν παραμείνει στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα,
-       ο ενάλιος αρχαιολογικός χώρος μπορεί να αναδειχθεί όπως υποδειχθεί από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία (π.χ μέσω διαφανούς δαπέδου και κατάλληλου φωτισμού),
-      ο σχεδιασμός των πλωτών στοιχείων γίνεται ώστε αυτά να ανταποκρίνονται πλήρως και χωρίς ανεπιθύμητες ταλαντώσεις για τους χρήστες, οι οποίες μπορεί να δημιουργηθούν  συνδυαστικά από φορτίσεις του μέγιστου κυματισμού που αναμένονται σε περίοδο 200ετίας και φορτίσεις από την έλξη των πλοίων, την ανεμοπίεση, την πρόσκρουση πλοίου κατά τους χειρισμούς πρόσδεσης, τα κινητά φορτία από τη χρήση της κατασκευής κλπ.,
-       η δημιουργία επί της νέας πλωτής λιμενικής κατασκευής χώρου στάθμευσης οχημάτων για φόρτωση στα πλοία αναμένεται να αποσυμφορήσει την παραλιακή οδό στην περιοχή Αγίου Νικολάου και αυτό να λειτουργήσει θετικά και στις δύο βασικές οδικές προσβάσεις προς το λιμάνι,  
-       η κατασκευή των πλωτών στοιχείων γίνεται σε ναυπηγεία και ρυμουλκούνται στην τελική θέση τους όπου γίνεται η συναρμολόγηση και η πρόσδεση τους στη στεριά, με συνέπεια να μην παρακωλύεται η λειτουργία του λιμανιού και της παραλιακής ζώνης κατά τη διάρκεια κατασκευής τους,
-        υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς του ναυπηγήματος σε νέα θέση, αν κριθεί αναγκαίο, καθώς σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο του 1ου Σταδίου του Master Plan είναι αναγκαίος ο προγραμματισμός μακροπρόθεσμης μεταφοράς του επιβατικού λιμένα σε νέα θέση, εκτός του Όρμου Παροικιάς.

 Η πρόταση αποτελεί σημαντική καινοτομία στη συνήθη πρακτική των λιμενικών εγκαταστάσεων στον ελληνικό χώρο, παρά το γεγονός ότι έχει εφαρμοσθεί σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων στην Ευρώπη και ευρύτερα. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή της στην Πάρο, θα απαιτήσει συστηματικές και συντονισμένες ενέργειες σε νομικό, διοικητικό και χρηματοδοτικό επίπεδο, καθώς και καινοτόμες λύσεις με κινητοποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την ενεργητική προώθηση του σχεδιασμού, της κατασκευής, της λειτουργίας και της συντήρησης της εγκατάστασης.


                                                Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό Δελτίο Τύπου ΕΔΩ!! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου